Platovanie dreva

Spájanie dreva Pozdĺžnymi väzbami nadstavujeme vodorovné, zvislé a . Ak zraz nie je dostatočne podopretý v mieste spoja, nemôžeme trámy len natupo spojiť, ale na koncoch vytvoríme pláty. Pevný spodný plát nesie nezabezpečený horný plát. Vytvoriť môžeme rovné či šikmé plátovanie (spoj je vodorovný alebo klesá) s rovným alebo šikmým čelom. Ide o predlžovanie driev, pri ktorom sa spájané drevá stýkajú časťami čiel i pozdĺžnych plôch.

Proti bočnému posunu je treba spoj zabezpečiť napr. Jsou zajištěny kolíky nebo svorníky. Tesárskymi spojmi označujeme spoje, v ktorých sú vo všeobecnosti sily prenášané kontaktným tlakom v mieste spoja a trením v mieste spoja.

Nie sú v nich použité iné spojovacie materiály ako drevo. Tento spoj je velice odolný vůči silám způsobující krouceni dřeva a působící pod úhlem. Neprůchozí středové plátované spoje: Jedná se o různé varianty přeplátovaného středového spoje s neprůchozími čepy,které mohou být buď zkosené, nebo pravoúhlého průřezu.

Roubené přeplátované spoje: Při použití tohoto spoje . Vodorovné trámy nastavujeme na sraz (lípnutím) nebo plátováním. Můžeme je ještě doplnit okováním nebo příložkami. Vždy však vyžaduje podporu. Srazy mohou být tupé, šikmé, klínočelné, . Podélnými vazbami nastavujeme vodorovné, svislé a šikmé prvky.

Tento spôsob spájania je vlastne predĺžením drevenej laty alebo trámu, ktoré môžeme uskutočniť na zraz alebo plátovaním. Zraz je najslabším spojom a potrebuje pod spojením ďalšiu podperu. Ide o priloženie dvoch kusov dreva k sebe čelami, ktoré môžu byť tupé, šikmé, klinočelné alebo rybinovité. Konštrukčné spájanie dreva. Pevné nerozoberateľné spojenie.

Vitajte na stránkach spoločnosti RDM Drevo s. Porez dreva na vami zvolené rozmery moderným systémom z toho najkvalitnejšieho dreva. Registrační číslo projektu: CZ. Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Příprava výuky oboru tesař – dřevěné tesařské spoje.

Spoje poisťujeme lepením . Vedení: Závěrečné práce D. Děkuji svému vedoucímu práce Ing. Janu Dětskému za vedení a cenné rady při psaní závěrečné D. Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci D. Mimo malé výjimky je nutno při tesařské konstrukci spojovat v celek více dřev, čili dřeva mezi sebou vázat. Celá konštrukcia je zo smrekového a jedľového dreva , len v konštrukcii oblúka sa nachádzajú hambálky a výmeny zo smrekovcového dreva.

Na konštrukcii krovu sa vykonal prieskum. Pri stropných trámoch sa navrhol spoj so šikmým plátovaním , zaistený drevenými kolíkmi. Okolo čiel stropných trámov sa . Jiný starší způsob je zlacení plátováním (doublé): na silný mosazný nebo tombakový plech se navaří tenčí zlatý plech a vzniklý sendvič se pak válcuje na potřebnou tloušťku. Z takto vzniklého materiálu se pak vyráběly šperky, kterým se někdy také říká doublé.

Vrstvička zlata na podkladu dokonale drží a je obvykle silnější . Porovnaj plátovanie , čapovanie, spájanie na pokos, spájanie na pero, polodrážku, perodrážku a spájanie kolíkom. Vysvetli princíp lepenia a porovnaj rozoberateľné a nerozoberateľné spojenie dreva. CIELE PRE OBLASŤ PSYCHOMOTORICKÚ: 2. Vedieť správne preniesť tvar a rozmery predmetu z . Z rôznych druhov spájania dreva sa používalo hlavne plátovanie ( najpoužívanejšia bola väzba na „rybinu“, osedlanie. (pri krokvách), zapúšťanie, začapovanie, spojenie na drážku a pero a i. Okrem majstrov, pre ktorých bolo tesárstvo hlavným, prípadne i jediným .