Tepelná izolácia základov

Na jednej strane je potrebné zabezpečiť stavbu prostredníctvom izolácie od vlhkosti, tepelná izolácia suterénu je však potrebná aj z pohľadu regulácie teploty a komfortu v . Kvalitnou tepelnou izoláciou budov sa dá znížiť spotreba energie na vykurovanie až o , pričom ekonomická návratnosť investícií sa pohybuje od niekoľkých mesiacov. Ale tak, ako sme si zvykli tepelne izolovať podlahu nad nevykurovanými priestormi, nad terénom, poprípade nad základmi , musíme akceptovať aj požiadavku zateplenia celého suterénneho muriva. Dôležité je to jednak vzhľadom na tepelné straty, ale dobre zvolená tepelná izolácia pôsobí aj ako ochrana . Strop: ak je vlna navrhnutá len medzi trámy, v mieste trámov sú výrazné tepelné.

Ideálnym, no najdrahším aj najprácnejším spôsobom je súvislé obalenie budovy tepelnoizolačnými materiálmi. To znamená zatepliť aj priestor pod základovou doskou. Ak však zateplíme iba základové pásy po celom vonkajšom . Pri klasickej výstavbe sa so zateplením základov vôbec neuvažovalo.

V energeticky úsporných domoch sa však uplatňujú konštrukčné princípy, ktoré sú odlišné od . Tepelná izolácia by mala vytvoriť súvislý obal . Straty cez základy výrazne prispievajú k celkovým stratám domu.

Vedeli ste to alebo považujete zatepľovanie základov za celkom zbytočné? Icopal Teroson EF TK 3- polyuretánové lepidlo na lepenie tepelnej izolácie. Veľmi častým problémom starších stavieb je nedostatočná alebo vôbec žiadna izolácia základov.

Dochádza tak k premŕzaniu konštrukcie, vznikaniu vlhkosti a následnému vzniku plesní a pod. Chytrá pena je výborný pomocník pre zateplenie základov a dokáže vyriešiť niekoľko problémov naraz. Stretávame sa s tým často.

Problémom starších stavieb je nedostatočná alebo vôbec žiadna izolácia základov. Neurobte rovnakú chybu ako ostatné. Radi vám so zateplením základov poradíme, náš technik vás navštívi zadarmo. Z tepelnotechnického pohľadu ide hlavne o zabránenie premŕzaniu základov do interiéru.

Teda odstránenie tepelného mostu, ktorý by vznikol, ak by základová doska nebola izolovaná z ochladzovanej strany. Pri základových pásoch sa tento detail rieši obložením pásu izoláciou z EPS 100Z, minimálne do . Detail – správnym zateplením základov dosiahneme najlepšie hodnoty vnútornej povrchovej teploty. Týmto spôsobom zateplenia, keď izolácia fasády nadväzuje na izoláciu základov ochránime váš dom pred výkyvmi vonkajších teplôt, ako aj pred únikom tepla. Dokonalou tepelnou izoláciou je celá stavba vrátane .

Túto požiadavku normy nopová fólia pre svoje bodové podopretie nespĺňa. Základy už nebudeme mať možnosť spraviť ešte raz. Preto naša spoločnosť odporúča ako účinné opatrenia na hydroizoláciu spodnej stavby používať kontaktnú . Hydroizolácia základov a hydroizolácia základovej dosky je jednoznačne jeden z najdôležitejších stavebných procesov každej stavby.

Preto dbajte na výber a použitie vhodných. Ako prebieha konštrukcia a izolácia základov stavby rodinného domu? Pre zateplenie soklových častí fasádnych zatepľovacích systémov, kde umožňujú plynulý prechod tepelnej izolácie pod úroveň terénu.