Izolacia z konope

Schopnosť tepelnej akumulácie je u konope dvojnásobná oproti. V stavebníctve sa využíva veľké množstvo stavebných materiálov s vynikajúcimi vlastnosťami. Ich výroba má však priame či nepriame vplyvy na životné prostredie, rovnako ako výrobky z týchto materiálov.

V priebehu 1až 1dní dorastá konope až do výšky metrov. Rastlina veľmi rýchlo zatieni pôdu a zabráni tak .

Priznáva sa k materiálom, ktoré sprevádzajú budovanie chalúpok, domov a víl už niekoľko generácií, ale pritom sa ani neodrieka skúseností . Je to prírodný obnoviteľný zdroj,. Neobsahuje návykové látky ako marihuana. Darí sa jej aj na zlej pôde, je odolná voči škodcom, nepotrebuje hnojivá a ani chemické postreky. Ide o prírodný obnoviteľný zdroj.

Chcete pomôcť ochrane prírodných zdrojov a pritom sa vyhnúť energeticky náročným riešeniam pri stavbe rodinného domu? Využívať technické konope sa už v dávnej minulosti naučili naši predkovia, ktorí ho využívali predovšetkým na utesnenie špár vo svojich príbytkoch. Konope neobsahuje žiadne.

Izolácie z konopného vlákna . Ekologické a regionálne pestovanie aj výroba s úsporami energie robí konope ekologickou izolačnou hmotou budúcnosti. Už naši predkovia ho využívali na rôzne účely, ku ktorým patrilo aj utesňovanie stavieb a najmä zrubov. Aby ste si vybrali správnu izoláciu pre zateplenie domu, je nutné posudzovať nielen jej tepelnoizolačné vlastnosti.

Jedným zo zaujímavých alternatívnych izolačných materiálov je konope. Súčiniteľ tepelnej vodivosti izolačných dosiek z konope sa pohybuje medzi . Tento druh konope sa používa aj v rôznych iných odvetviach akým je napríklad priemysel a potravinárstvo. Tento materiál je difúzne otvorený a flexibilný.

Faktor difúzneho odporu konopnej izolácie µ = 1. Pre porovnanie polystyrénová . Vlastná výroba má priame či nepriame dopady na životné prostredie, rovnako ako výrobky sami o sebe. Naproti tomu, spracovanie konope má takéto dopady minimálne, ale rýchlo rastúca rastlina ako surovina, má naopak na životné prostredie pozitívny dopad. Návrat k využitiu konope ako tepelnej izolácie. Ako tepelná izolácia sa konope využíva napríklad na izoláciu striech, stien, či akustickú izoláciu podláh. Slama je moderná a zároveň tradičná prírodná izolácia.

Tepelno-izolačné vlastnosti preverené storočiami má ďalší z radu alternatívnych izolačných materiálov – slama.

Biofib Chanvre Flex konopná izolácia. Tepelné izolačné dosky z prírodných materiálov ( konope , spoji- vový materiál). Využitie nachádzajú prevažne v obytných domoch na podlahách, stenách a stropoch. Pohodlná inštalácia s „pružinovým“ efektom pomáha zachovať ich účin- nosť v priebehu času.

Použitie konope ako izolácie nie je novinkou, využívali ju už naši predkovia, no neskôr sa na ňu akosi zabudlo. V súčasnosti spolu s inými prírodnými materiálmi zažíva svoj návrat. Na výrobu konopnej izolácie sa používajú vlákna konope siatej s pridaním uhličitanu sodného na . Na izoláciu obvodovej steny sa väčšinou používa minerálna vlna, fúkaná izolácia z celulózy alebo minerálnej vlny, prípadne alternatívna ovčia vlna, ľan či konope.

Akumulačnú schopnosť v takýchto domoch zabezpečujú masívne podlahy či vnútorné steny, ľahký „obal“ stavby to neumožňuje.