Izolacia krovu

V minulosti najčastejšie využívaná izolácia medzi krokvami je z hľadiska celkovej hrúbky krovu najvýhodnejšia, ale najmenej výhodná z tepelnoizolačného hľadiska. Dôvodom sú tepelné mosty v mieste krokiev, pretože drevo má výrazne nižšiu tepelnoizolačnú schopnosť ako použitá tepelná izolácia. Jednou z možných alternatív na zateplenie šikmých striech je tepelná izolácia na báze ekologickej vlny vyrobená z minerálnych sklených vláken, ktorá sa aplikuje medzi jednotlivé krokvy strešného plášťa.

Zateplenie šikmej strechy je dobré zveriť do rúk REALIZAČNEJ FIRME, no zvládne ho aj zručnejší . Predávame tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu z minerálnych vlákien na šikmé strechy a stropy.

Zabezpečujeme realizáciu systému j výstavby, pôdne vstavby, priemyselnej výstavby, parotesných zábran, kontaktných fasá podláh, technické . Postavili sme hrubú stavbu, máme väzníkový krov , čiže nemáme žiadny strop, bude len taká odkladacia plocha v najvyššom bode strechy. Len teraz riešim problém ako a čím to zatepliť. Myslel som že spustím konštukciu na sádrokartón a medzi hrady a sadráč dám izoláciu. Vhodná izolácia do priestoru pod krokvami je napríklad ISOVER UNI či ISOVER AKU.

Najslabším článkom však býva takmer vždy výplň otvorov (okná, dvere a pod.). Najefektívnejšia izolácia je tá, ktorá neobsahuje tuhé prvky (akustické mosty).

Pri klasickom zateplení by sme sa vždy potýkali s tuhosťou vlastného krovu. Ako zatepliť šikmú strechu, podkrovie? Pozrite si ukážku pracovného postupu zateplenia šikmej strechy. Tepelnú izoláciu treba chrániť pred vodou, ktorá pretečie cez strešnú krytinu. Na tento účel je potrebné na vonkajšiu stranu krokiev vždy inštalovať kontaktnú poistnú hydroizolačnú fóliu.

Táto fólia je natiahnutá cez krokvy a ukotvená na kontralaty. Odporúčame používať vysokodifúzne kontaktné fólie, ktoré sa môžu dotýkať . V lete izolácia z kamennej vlny obmedzuje prestup tepla dovnútra domu, v zime zabraňuje tepelným únikom. Nezateplenou alebo nesprávne zateplenou strechou môže unikať až energie na vykurovanie. Spôsobov zateplenia šikmej strechy je niekoľko. Záleží na tom, či maximálne využijete priestor pod strechou a . V súčasnej dobe používaná výška krokiev (1až 2mm) už nepostačuje pre hrúbky tepelnej izolácie a hlavne pri zateplení len medzi krokvy nám vznikajú tepelné mosty z drevených prvkov konštrukcie krovu šikmej strechy.

Pre dostatočnú hrúbku tepelnej izolácie je potrebné kombinovať vloženie izolácie medzi krokvy s . Izolácia strechy nielenže zníži spotrebu energie a tým ušetrí náklady, ale umožní aj využitie nových, dosiaľ hluchých priestorov. Spôsob izolácie závisí hlavne na konštrukcii strešného krovu. Najbežnejšie spôsoby sú zateplenie medzi krokvami , zateplenie pod krokvami a zateplenie na krokvách.

Práve prvé dva spôsoby . Aké druhy izolácie sa najčastejšie používajú v prípade strechy a podkrovia? Akým spôsobom možno umiestniť izoláciu v podkroví? Ako zvoliť hrúbku tepelnej izolácie? Akých zásad by ste sa pri izolácii strechy . Tepelno izolačné materiály pre Váš domov, chatu alebo firmu.

Kvalitná a lacná minerálna, sklenená a kamenná vlna od výrobcov ISOVER a KNAUF. Tepelná izolácia STYROFOAM – šikmá strecha s drevenou konštrukciou krovu – s nepriznanými krokvami – kombinácia vonkajšej izolácie s izoláciou medzi . Hoci pri zatepľovaní striech odborníci rozoznávajú tri základné technológie kladenia izolácie , na Slovensku je najrozšírenejší spôsob – kladenie izolácie medzi krovy. Ak patríme k tým, ktorí chcú nechať v podkroví pôsobiť čaro dreveného krovu , mali by ste izolovať nad krovmi. Nielenže neuberieme na ich kráse, ale zároveň . Zateplenie strechy si vyžaduje precízne spracovaný projekt, ktorý má obsahovať aj opis aktuálneho stavu krovu pred začatím izolačných prác. Návrh zateplenia šikmej strechy a výber zatepľovacieho materiálu sa musia riešiť komplexne, s ohľadom na konštrukčné prvky, skladbu izolácií vrátane vetracích . Pri tomto spôsobe možno uložiť tepelnú izoláciu v celej hrúbke nad krokvy alebo hrúbku vyskladať z dvoch vrstiev, a to medzi a nad krokvy.

Celú nosnú konštrukciu krovu v oboch prípadoch chráni tepelná izolácia a optimálne rieši odstránenie tepelných mostov strechy. Výhodou je i lepšia zvuková izolácia , . Nobasil – Knaufisolation.