Difuzne uzavreta stena

Pri realizácii niektorých typov drevostavieb sa využívajú stenové panely, ktoré môžu mať buď difúzne otvorenú, alebo difúzne uzavretú konštrukciu. Aj tá, ktorá sa volá akože uzavretá – čiže má parozábranu – musí byť koncipovaná tak, aby smerom von klesal difúzny odpor. Voda a vlhkosť prichádzajúce zo zeme a zrážkami z ovzdušia sú odvekými nepriateľmi dreva. Nie sú však jedinými zdrojmi „mokrých“ problémov drevostavieb.

Aj v interiéri sa totiž pri varení či sprchovaní, ale aj dýchaní produkuje vlhkosť, ktorá je vo forme vodných pár rozpustená vo vzduchu.

V konštrukcii sa používajú izolácie z organických materiálov (izolácie z drevného vlákna a celulózy, ovčia vlna, konope a podobne), sú však spravidla drahšie ako materiály v difúzne uzavretých systémoch. Montované domy Difúzne otvorená bvodová stena. Funkčnosť a trvanlivosť modernej drevostavby . Základným znakom toho, že sa jedná o difúzne uzavretú konštrukciu je použitie parozábrany. Zabezpečuje to fólia umiestnená v blízkosti vnútorného povrchu konštrukcie, ktorá zabraňuje vnikaniu vlhkosti do konštrukcie steny.

Od veľkosti difúzneho odporu, ktorý stavebný materiál kladie záleží rýchlosť prestupu vodných . Umožňuje prechod určitého množstva vodnej pary, bez toho.

Takýto materiál má obmedzenú paro priepustnosť, avšak nie je úplne difúzne uzavretý. Táto konštrukcia sa dokáže vysporiadať so stavebnou a . Počas zimy, keď sa kúri, odchádza táto vlhkosť zvnútra stenou von. Stena je zvonka studená až ľadová, a tak sa para môže ešte v konštrukcii . DifuTech je názov pre úplne unikátny difúzne otvorený konštrukčný systém, ktorý je využívaný na výstavbu moderných, energeticky úsporných drevostavieb. Ponúkame tri typy zateplenia konštrukcie DifuTech, ktoré sa líšia hrúbkou stien a svojimi izolačnými vlastnosťami: CLIMA PLUS, CLIMA COMFORT a CLIMA PASIV. Vybíráme z otázek našich stavebníků: je rozdíl v difuzně uzavřené a otevřené konstrukci z hlediska rosného bodu?

Difúzne uzavretá konštrukcia sa vyznačuje použitím parozábrany (igelit), ktorá zabraňuje vnikaniu vlhkosti do konštrukcie steny. Väčšina problémov vzniká pri nekvalitnom vyhotovení alebo porušení parozábrany, kedy sa vlhkosť dostane do konštrukcie a nemá možnosť sa z nej vypariť. V tomto prípade môže dôjsť k trvalým . Koncepcia uzavretej difúznej konštrukcie je založená na princípe nevpustenia interiérovej vzdušnej vlhkosti do konštrukcie montovaného domu.

Prieniku vlhkosti má zabrániť parotesná fólia umiestnená v skladbe steny na vnútornej exteriérovej strane. Aby však bola uzavretá difúzna konštrukcia efektívna, . Steny drevostavieb sa často zakladajú na pevnej základovej doske, rovnako ako klasické murované stavby. Princípom tejto steny je simulácia podmienok blízkych prírodným javom, bez uzavretia Vašej rodiny do nepriedušnej „PVC“ obálky.

Difúzne otvorená konštrukcia steny drevostavby tento komfort zdravého bývania zaručuje na rozdiel od difúzne uzavretej stavby, ktorou jedinou najväčšou „prednosťou“ je cena.

V súčasnosti sú predstavy o výhodách murovaných domov oproti drevostavbám skôr pocitovou záležitosťou než otázkou technických parametrov. Dôležitým faktorom, ktorý rezonuje v mysli stavebníkov je potreba postaviť domy aj pre budúce generácie. Do tejto kategórie však už patria aj drevostavby, mnohé slúžia svojmu . Difúzne otvorený Difúzne uzavretý Vnútorná priečka Difúzne uzavretý konštrukčný systém sa využíva pri úsporných nízkoenergetických stavbách. Na adresu difúzně otevřené skladby dřevostaveb jejich výrobci a prodejci již vymysleli nemálo sloganů, které při jejich propagaci často opakují.

Dosahuje sa to vhodnou kombináciou materiálov z ktorých sú postavené obvodové steny domu. Naša difúzne otvorená konštrukcia Vám prináša ďalší úžitok a to vyrovnávanie . Difúzne otvorené, a naopak uzavreté stavby sú dva systémy, každý z nich sa inak vyrovnáva so vzdušnou. Vnútorné aj vonkajšie opláštenie všetkých stien je, podobne ako u . Difúzne uzavreté konštrukcie pracujú s parotesnými fóliami, ktoré zamedzia aby vlhkosť vôbec vnikla do. Vlastnosťou, ktorá výrazne napomáha k zaisteniu kvalitného, zdravého prostredia v interiéroch stavieb, je paropriepustnosť ich obvodových plášťov a zateplených podkroví.

Táto vlastnosť výrazne ovplyvňuje aj bezpečnosť konštrukcie stavby z pohľadu pôsobenia vlhkosti.