Cena vegetačnej strechy

Pri realizácii extenzívnej vegetačnej strechy sú potom realizované navyše iba vrstvy samotného vegetačného súvrstvia, a to drenážna vrstva, retenčná vrstva a samotná vegetačná rohož. Hotová vegetačná vrstva so zeleným rastlinstvom Icomat Green 3(sklon strechy do 6°). POZNÁMKA: U striech so sklonom väčším ako 6° je druh vegetačnej rohože závislý od sklonu a tvaru strechy a vyžaduje konzultáciu zo zástupcom firmy Icopal. Bezkonkurenčná cena – garantuje najnižšie náklady na m².

Ploché strechy ponúkajú nové, rôznorodé možnosti vzhľadu. Vyššia kvalita života: Zelené strechy sú „v kurze“.

Ozelenenie šité na mieru: extenzívne alebo intenzívne. Prečítajte si, čo všetko môže zelená strecha stavbe priniesť a ako môžete vďaka nej ušetriť. Napriek rozšírenému názoru (najmä v našich zemepisných šírkach), že všetko nové musí byť zároveň aj drahé, platí skôr, že pri určovaní ceny najviac zaváži. V závislosti od finančných prostriedkov sa hydroizolácia vegetačnej strechy realizuje ako jedno- alebo dvojvrstvový systém. Významnou výhodou jednovrstvového systému je jeho nižšia cena , treba však pri ňom dbať na vysokú kvalitu materiálu a na disciplínu aj ohľaduplnosť počas realizácie – fóliové . Zelené trávnaté štice zdobia strechy škandinávskych domov už niekoľko stáročí.

Kým vegetácia zelenej strechy absorbuje hluk len do – dB, zemina pôsobí ako silná akustická bariéra. To je cena za všetko, čo je potrebné pridať naviac smerom hore od hydroizolácie v prevedení extenzívnej zelenej strechy.

Pri šikmých strechách je to technicky . Hoci prevažujú predovšetkým. Ak uvažujeme o intenzívne využívanej strešnej záhrade, minimálna cena za meter štvorcový bude viac ako dvojnásobná. NEVÝHODY ZELENÝCH STRIECH. Vytvorenie zelenej strechy si vyţaduje kaţdopádne vyššie finančné výdavky oproti obyčajnej. Dokonca cena novej vegetačnej strechy môţe vyjsť stavebníka aţ raz toľko ako strecha s beţnou krytinou.

Vypracujeme Vám nezáväznú cenovú ponuku. Vegetačnú strechu nemoţno vybudovať . Podla mna je otazka nepresne formulovana. Zelenu strechu na novostavbe chapem ako poslednu skladbu vrstiev. Co myslis klasickou strechou?

Ak ano tak potom myslis rozdiel v cene plochej a sedlovej. Tu zalezi ci pouzijes keramicky strop, betonovy alebo drevenny(tramovy). Chráni strechu pred mechanickým poškodením, pred UV žiarením, znižuje tepelné namáhanie strešného plášťa, a tiež dokáže zachytiť až dažďových zrážok. Existuje niekoľko typov strešných záhrad a ich rozdelenie podlieha najmä tomu, aké druhy rastlín sú na streche vysadené a aká je skladba vegetačného. Zelená strecha , vegetačná strecha , strešná záhrada, fólia na zelené vegetačné strechy.

Problém zmeny klímy a zhoršovanie prostredia pre život obyvateľstva sa mnohí rozhodli riešiť cestou vegetačnej strechy a aspoň trošičku tak vrátiť prírode späť.

Strechy s extenzívnou zeleňou sú nenáročné na údržbu a ich cena je nižšia. Celkové náklady v tomto prípade vzrastú iba o oproti streche bez vegetačnej vrstvy. Vrstva substrátu je nižšia (dochádza k väčšiemu vysušovavniu ) používa sa preto nenáročná vegetácia machy, lišajníky, rozchodníky, arídne traviny. OZELENENIE STRIECH – zelené strechy.

Každá zelená strecha zodpovedá najnovším vedeckým poznatkom a prísnym technickým normám. Najúspornejší variant zelených striech s nízkou hmotnosťou a vyváženým pomerom ,, cena – úžitkovosť „. Najprv sa poďme pozrieť na to, čo charakterizuje zelenú strechu. Je to predovšetkým kúsok zelenej plochy na piatej fasáde, teda na streche.

Základné delenie je na intenzívne a extenzívne vegetačné strechy. Intenzívne sú tie, ktoré majú väčšie rastliny, teda kríky, menšie stromy. Sedum) substrát z minerálnej vlny odvodňovací systém Urbanscape koreňová membrána hydroizolácia nosná konštrukcia strechy. Základnú údržbu síce stačí vykonať raz do roka, ale po niekoľkých rokoch budete nútení substrát vymeniť a to aj napriek jeho pravidelnému prihnojovaniu. Ich montáž je rýchla a jednoduchá, pričom strecha je schopná plniť svoju funkciu ihneď po ukončení inštalácie.

Cena za štvorcový meter sa. Komplexné riešenie vegetačnej strechy je navyše bezpečné a odoláva .