Zelena strecha rastliny

Zelené strechy sa pritom rozdeľujú na intenzívne a extenzívne. Pre prvý typ je charakteristická hrubá vrstva zeminy, aby v nej boli schopné rásť rôzne druhy bylín ale aj drevín. Sú pochôdzne, čo znamená, že takúto strechu môžete využívať ako ďalší obytný priestor, napríklad terasu alebo úžitkové hriadky.

Rastliny vhodné pre zelené strechy. Trvalky sú vhodné pre vytváranie krásnych zelených terás a parkov.

Je možná kombinácia rastlín kvitnúcich v rôznych obdobiach pre dosiahnutie efektu dokonalej rozmanitosti. Hneď po zasadení vegetácie alebo uložení vegetačných rohoží musíte všetko živé dôkladne zaliať. V nasledujúcich týždňoch je potrebné sa starať (v závislosti od vysadených rastliniek), aby súvrstvie nevyschlo a rastliny sa uchytili a dobre prekorenili.

Pokiaľ chcete mať na streche peknú zelenú trávičku, . Okrem základnej skladby strechy sa musia špeciálne riešiť základné konštrukčné detaily, ktoré sa na takejto streche vyskytujú. Zloženie zelenej strechy. Distribúcia jazierkovej techniky a príslušenstva.

Realizácia jazierok, kúpacích jazier a nádrží. Jaroslav Vaňo: Spôsob starostlivosti o vegetačnú strechu záleží vždy od druhu vegetačnej strechy a od druhov rastlín , ktoré obsahuje. Extenzívna vegetačná strecha tvorená machmi a lišajníkmi je prakticky bezúdržbová. Najprv sa poďme pozrieť na to, čo charakterizuje zelenú strechu.

Je to predovšetkým kúsok zelenej plochy na piatej fasáde, teda na streche. Základné delenie je na intenzívne a extenzívne vegetačné strechy. Intenzívne sú tie, ktoré majú väčšie rastliny , teda kríky, menšie stromy.

Kým bežná krytina sa – v závislosti od materiálu a orientácie – dokáže v lete pôsobením slnečného žiarenia zohriať až na °C, zelená strecha si zachováva bežnú teplotu zeme, . Vegetačná rohož na streche tesne po inštalácii. EXTENZÍVNE ZELENÉ STRECHY. Tieto rastliny pochádzajú z prirodzených stredoeurópskych miest výskytu suchomilných rastlín. Malá únosnosť podmieňuje zeleň a rastliny rozrastajúce sa do plochy ako sú trvalky, skalničky a suchomilné rastliny , ktoré znesú extrémne podmienky striedania tepla, sucha a mrazu.

Podrobnejšie sa extenzívne strechy delia podľa hrúbky substrátu. Pre machy a koberce trávy je potrebná hrúbka substrátu 3-cm. Ako sme už spomenuli, zelené strechy sú optimálne nielen na kompenzáciu inej zelene, ale aj na vylepšenie vlastností konkrétnej budovy.

Strecha, na ktorej sa rastliny nachádzajú, je často trvácnejšia, ako strecha so strešnou krytinou. Hlavný význam však spočíva v tepelnej izolácií. V súčasnosti je rozšíreným trendom správať sa čo najviac ekologicky.

Spolu s tým sa stávajú čoraz populárnejšie aj zelené strechy , ktoré sú skutočne zelené. To znamená, že celý ich povrch je pokrytý pôdou a rastlinami , čím sa vytvára prirodzená, rastúca strešná krytina. Pouţité rastliny sú náročnejšie na skladbu vrstiev, pravidelné zavlaţovanie, dodávku ţivín, Obr.

Intenzívna zelená strecha pravidelnú a neustálu starostlivosť. Hrúbka pouţitého substrátu je podstatne väčšia ako u extenzívnych striech. Sú realizované na strešných konštrukciách s únosnosťou od viac.

Jeho hrúbka závisí od toho, či pôjde o extenzívnu alebo intenzívnu zelenú strechu. Substrát sa mieša podľa toho, aké rastliny chceme strešnej záhrade pestovať. Väčšinou sa skladá z kompostu, rašeliny, drvenej kôry a . V zime funguje ako dodatočná izolácia a dom chráni pred ochladením, v lete pred prehrievaním. Zelená strecha pomáha regulovať teplotu v interiéri po celý rok.

Jedná sa o regulárny izolácii, takže zelená strecha prispieva k lepšej tepelnotechnickej stabilite miestnosti pod strechou. Tepelná účinnosť je závislá. Intenzívne zelené strechy potom môžu slúžiť ako v súčasnej dobe stále obľúbenejšie mestské záhrady. Dodatočné dimenzovanie vegetačnej strechy výrazne navyšuje náklady a prináša často veľa problémov spojených so zatekaním do domu alebo hynutím rastlín. Prečítajte si, čo všetko môže zelená strecha stavbe priniesť a ako môžete vďaka nej ušetriť.

COv ovzduší, a to až o kg ročne. Perspektívne možno rátať s tým, že. CO aké bežné auto vyprodukuje počas km dlhej jazdy.