Zeazín

Atrazín patrí do základného spektra triazínových herbicídov. Vyrába sa vo forme granúl, ale i ako kvapalina, suspenzívny koncentrát či ako prášok. Je inhibítorom fotosyntézy. Používa sa na ničenie burín v porastoch kukurice, cukrovej trstiny a chmeľu.

Na atrazín je veľmi citlivá zelenina, . Hľadáchemické výrobky Popis: – herbicíd Zeazín na postrek proti burine – ničenie vegetácie na nepoľnohospodárskej pôde – množstvo – cca na 1. Chemické výrobky Popis: – herbicíd Zeazín na postrek proti burine – ničenie vegetácie na nepoľnohospodárskej pôde – množstvo – cca na 1. Nitrianského kraja zaob. Referáty, ťaháky, maturita, učebné poznámky. Zeazín – je látka, ktorá zabraňuje rastu čohokoľvek okrem kukurice. Medzi vonkajšie činitele patria najmä teplo, svetlo, vodaa iné.

Rastliny rastú pri rozličnej teplote rozdielne rýchlo. Teplotné – kardinálne body sú rozličné pre každú rastlinu. Zeazín je látka, ktorá zabraňuje rastu čohokoľvek okrem kukurice.

Veľkoobchod s poľnohospodárskou chémiou. Vypracovanie plánov ochrany rastlín a poradenská služba. Predávame pesticídy, herbicídy, Insekticídy a fungicídy. Porovnanie rastu normálnej rastliny (vľavo) a mutanta s poruchou fungovania auxínov.

Selektívne ničia len niektoré rastliny. Rádiometrické vyhodnotenie potenciácie herbicídneho účinku vplyvom aditívu. Postup: Na segmenty listov fazule sa naniesli vodné roztoky finálnych produktov skúšaných herbicídov Zeazínu (účinná lát- ka bentazon) bez prídavku ako aj s prídav- kom aditívu, pri odstupňovaných koncen- tráciách atrazínu a bentazonu. Ten Zeazín bolo neskutocne svinstvo.

Som presvedceny, ze doteraz tam ani ta kukurica nevysla. Pred odchodom z vojny som dostal ulohu zatravnit antuku. Ako sa islo k stabu tak pri bielom obrubniku boli pasy asi 1m antuky. Chcete byť pravidelne informovaní o najdôležitejších správach dňa?

Ak je to tak, tak sa u nás Zeazín používal . Seznam výrobků a služeb, Chemické výrobky pre polnohospodárstvo, zahradníctvo a lesníctvo, prostriedky pre hubenie buriny a živočišnych škodcov. Chemical products for field economy, horticulture and forestry, means for destroying animal pests. Názvové údaje, Štúdium vplyvu chemizácie poľnohospodárskej výroby na dietetickú hodnotu krmív : záverečná správa. Autor-i, Lazar, Ján, (aut.) Baran, Milan (aut.) Vyd. Košice : Ústav experimentálnej . V pôde sa následkom týchto zmien v pestovaní plodín a takýchto osevných postupov a striedania hromadia v pôde uvedené prípravky.

Rezídua, ktoré v pôde ostávajú sa monokultúrou zvyšujú a tak i po zmene rastlinnej kultúry môžu prechádzať do vysiatej plodiny. Príkladom môže byť prípravok Zeazín ešte . V skupine SYS klesla plodnosť samcov zo 1 na 3. Histologická analýza ukázala v semenotvorných kanálikoch príznaky chronického poškodzovania semenotvorného epitelu – zastavenie spermatogenézy na úrovni spermatogónií a dilatáciu intertubulárnych priestorov. Ontogenéza Ontogenický vývoj predstavuje život rastlín od zrodu po zánik jedinca. Rast Nenávratný proces zväčšovania objemu a hmotnosti. Faktory ovplyvňujúce rast.

Existujú vnútorné a vonkajšie činitele. Fytohormóny Auxín Cytokiníny Giberelíny Klíčenie je rast . Značky: prostriedok, kombinovaný, herbicídny, suspenzno-emulzný, přípravy, spôsob.