Poistná hydroizolácia

Poistná hydroizolácia je jednou z neoddeliteľných vrstiev strešného plášťa obytného podkrovia. Aby mohla v skladbe strechy dobre plniť svoju funkciu,. Strešné systémy pre novostavbu a rekonštrukciu.

DELTA ponúka perfektnú ochranu pre každú konštrukciu. Materiál: 3-vrstvová fólia z pevnej, difúzne otvorenej kombinácie polypropylénových textílii a vodotesného filmu v strede.

TYVEK slúži pri šikmých strechách na zabránenie zatečenia vody v pr. Pri plochých strechách slúži ako hydroizolácia hermeticky uzavretá vrchná strešná vrstva, pri šikmých je pod krytinu nevyhnutné umiestniť ešte poistnú izoláciu. Poistný hydroizolačný systém je systém, ktorý v prípade poruchy hlavného hydroizolačného systému (alebo s ohľadom na jeho priepustnosť) chráni . Je nutne pouzit poistnu hydroizolaciu pod betonovu krytinu?

IKO doporučuje používať poistnú hydroizoláciu na všetky s. TYVEK UV FASÁDA – superdifúzna kontaktná poistná hydroizolácia pre odvetrávané a otvorené fasády. Difúzne fólie pre strešné konštrukcie. Optimálna ochrana pred slnečným svetlom vetrom, dažďom, snehom a vlhkosťou až rokov!

Podľa tejto normy musí . Vhodná aj na debnené strechy a na ochranu zateplených fasád. DELTA-MAXX-PLUS Energeticky úsporná membrána. V takom prípade nie je nutná ventilácia medzi tepelnou izoláciou a membránou a vzhľadom na to možno prázdny priestor medzi krokvami úplne vyplniť izoláciou z minerálnych vlákien. Sklon strechy pri tvrdej skladanej krytine nemá byť menší ako 17°, pričom mu nesmie chýbať vodotesné podstrešie alebo vhodná poistná hydroizolácia. Nevhodný výber poistnej fólie – ak sa napríklad polyetylénová mikroperforovaná fólia, ktorá má minimálnu hydroizolačnú schopnosť, použije na debnení . Zároveň chránia strešnú konštrukciu pred prenikaním vody spôsobeným tlakovými rozdielmi v streche.

Jednovrstvová superdifúzna kontaktná poistná hydroizolácia z polyetylénu s vysokou hustotou s antireflexným povrchom. Je možné pokladať na debnenie alebo priamo na tepelnú izoláciu šikmých striech a tiež je vhodná pre aplikáciu na steny. Zloženie: polyetylén s vysokou hustotou. Prvotriedna vysoko difúzna kontaktná vetrotesná fólia ( poistná hydroizolácia ) pre šikmé strechy a fasády, ktorú možno pokladať na krokvy, tepelnú izoláciu alebo priamo na debnenie.

Metalizovaná vysoko difúzna kontaktná vetrotesná fólia . Bramac Pro je určená ako poistná hydroizolácia (PHI) v dvojplášťových strechách. Fóliu Bramac Pro nie je vhodné ukladať na debnenie! Pri ukladaní veľkoformátových, profilovaných škridiel .