Pochôdzna hydroizolácia

Sikalastic-4T je transparetný, matný, tuho-elastický, 1- komponentný, vlhkosťou vytvrdzujúci polyuretán na trvalú izoláciu proti vode. Pre trvalo pružné utesnenie stykových a rohových škár, priechodov v stenách a podlahách, odpadov v bazénoch, nádržiach a sprchových kútoch. Odoláva širokému rozpätiu teplôt, soliam, riedeným kyselinám a zásadám. Trvale pružný kaučukový pás na báze.

V prípade, kedy nemožno použiť ako pochôdznu vrstvu balkónu napr.

Fólia vyrábaná v niekoľkých farebných variantách, je na hornom . Na ňu sa rozotrú betónová mazanina a stierková izolácia a do flexibilného lepidla sa položí . Je vysoko elastickým podlahovým materiálom s možnosťou uplatnenia ako na . Nepochôdzna strecha s obrátenou skladbou bezpečne zaistí ochranu hydroizolácie pred poškodením. Pred vonkajšími mechanickými vplyvmi chráni hydroizoláciu vrstva tepelnej izolácie na báze extrudovaného polystyrénu URSA XPS, ktorá je umiestnená nad ňou smerom do exteriéru. Systém tekutej hydroizolácie Enduroflex s pochôdznou úpravou.

Enduroflex tekutý hydroizolačný systém je jednozložkový produkt s technológiou vytvrdzovania pomocou vlhkosti. Aplikovaný v dvoch vrstvách v spojení s polyestorovou výstužnou tkaninou vytvára úplne priľnavú jednoliatu strešnú monolitickú povlakovú .

Ploché strechy, ktoré slúžia. Alebo aj príťažlivé rozšírenie životného priestoru? Sú to hlavne modifikované asfaltové pásy APP, SBS, APAO, či hydroizolačné fólie s vysokým stupňom mechanického odporu a vynikajúcou elasticitou. Pri jej návrhu sa zohľaduje mnoho technických požiadavok vyplývajúcich s platných noriem.

I nepochôdzna strecha musí vydržať zátaž mokrého, alebo k stenám . Používa sa hlavne pre zhotovenie nášľapných mechanicky odolných hydroizolačných vrstiev. Pochôdzna hydroizolačná vrstva na terasy, balkóny, použiteľná ako na starú dlažbu, tak i na nový povrch. Ekonomickosť je daná vytvorením nášľapnej hydroizolačnej vrstvy v jednom aplikačnom kroku.

Farebné varianty vytvoríme . Odporúča sa pevná, pochôdzna konštrukcia s rovným povrchom v kombinácii s poistnou hydroizolačnou fóliou. Ako podklad je vhodné najmä debnenie. Drevo je paropriepustné, pričom k úniku pary môže dôjsť aj v spojoch.

Na takto vyhotovený podklad je vhodné aplikovať poistné hydroizolačné fólie TRIO . Niektoré typy fólií fungujú ako hydroizolácia i pochôdzna vrstva. Pomerne veľmi novou kategóriou sú stierkové hydroizolácie z tekutých či pastovitých materiálov. Nanášajú sa náterom, striekaním alebo stierkovaním, finálny povrch je bez švov a škár.

Výhodné je ich použitie na konštrukciách z betónu . Pochôdzna izolácia NOBASIL DDP je vyrobená z minerálnej vlny spájanej umelou živicou. Pôvodný názov tejto izolácie je NOBASIL SPS. Kvôli logistike a dodržaniu termínov doručujeme objednávky, ktoré . Systémové riešenie a tepelnú izoláciu pochôdznych podláh nevykurovaných podkroví.

Systém pozostáva z nosných trámikov a krížov z vysokopevnostného EPS a výplňovej izolácie z minerálnej vlny ISOVER. Najkvalitnejšia tepelná izolácia priamo od výrobcu Isover na strechy, zateplenie podkrovia, zateplenie stropu domu, komplexná ponuka produktov. Fólia z PVC- P (mäkčený polyvinylchlorid) s výstužnou vložkou z PES (polyesteru) s pochôdznou … 1€. Dostupnosť podľa pobočky. Systém ISOVER STEPCROSS využíva pevnosť EPS trámov s výplňou paroprepustnými doskami z minerálnych vlákien.

Izolácia podlahy povaly – pochôdzna varianta. Konštrukcie strešných terás sú stále viac obľúbené. Medzi zvyčajné riešenia patrí pokládka dlažby do štrkového lôžka, ale aj umiestnenie dlažby.