Nehorľavé dosky

Protipožiarné dosky na základe sádry alebo spojenia sádrou. CEMVIN – Vláknocementové dosky. Použitie v elektropriemysle : – Káblové lávky – Izolačné a nehorľavé podložky. Zhromažďovacie miestnosti a únikové cesty Jedným zo základných požiadavkov požiarnych predpisov je vytvorenie podmienok zaisťujúcich bezpečnú evakuáci.

Neobsahujú nebezpečné látky ako sú azbest a formaldehy sú odolné proti benzínu a olejom.

Dokonalá zvuková izolácia. Polystyrénové granule sú obalené jemnou cementovou škrupinou, pričom priestory medzi nimi vytvárajú makropórovitú (nekapilárnu) štruktúru. Súhrn vynikajúcich vlastností MgO dosiek predurčuje ich využitie v interiéri a aj exteriéri stavby a všade tam, kde sa používajú tradičné stavebné materiály na báze dreva, sadry a cementu. MgO dosky sú nehorľavé , odolné voči vode, hmyzu, plesniam.

Vyrábajú sa z netoxického prírodného materiálu . Ešte lepšie protipožiarne vlastnosti materiálu a stavebného prvku sú zaručené upravenou receptúrou výroby pridaním nehorľavých vlákien. Fermacell Powerpanel H2O je doska z ľahkého betónu s vystužovacou sendvičovou štruktúrou spájaná cementom.

Na vystuženie sa používa mriežková tkanina zo sklených vlákien, ktoré sú odolné voči alkalickým zlúčeninám. Zásluhou čisto minerálneho zloženia sú dosky nehorľavé a spĺňajú požiadavky na triedu reakcie . Vyrobené zo zmesi cementu (7 ), buničiny ( ), vody ( ), perlitu ( ), polypropylénového vlákna ( ) a dalších minerálnych látok (). Príslušenstvo ku krbom výhodne v Eshope HORNBACH. Textura najväčšou v našom produktovom programe. Izolačné penové sklo bez povrchovej úpravy, nehorľavé , parotesné.

Pevnosť v tlaku Mpa. V hodnote výpočtovej pevnosti v tlaku ( bez deformácie = MPa) je už zahrnutý bezpečnostný koeficient 0. Svetový výrobca tepelných, zvukových a protipožiarnych izolácií z kamennej vlny. Sadrovláknité dosky a systémy fermacell majú zaradenie triedy reakcie na oheň A to znamená, že patria medzi nehorľavé materiály.

Izolácie ROCKWOOL spoľahlivo zateplia váš dom. Pre najnáročnejšie aplikácie sú v ponuke aj dosky fermacell Firepanel A ktoré patria k najvyššej európskej triede stavebných materiálov A1. Konštrukcie opláštené doskami fermacell . Tepelnoizolačné dosky Multipor.

Sú navrhnuté pre vysokoteplotné konštrukcie priamo v ohnisku.

Sú odolné voči tepelným šokom, neobsahujú azbestové, sklenené ani minerálne vlákna. Dosky Grenamat sú ľahko . Sadrokartónové dosky sú vyrobené zo sadry a špeciálneho vysokopevnostného kartónu. Tieto vápenno-kremičité dosky sú masívne, odolné a vynikajú tepelnoizolačnými vlastnosťami. Medzi ich ďalšie pozitíva patrí, že sú nehorľavé a vďaka zloženiu z prírodných surovín aj zdravotne neškodné.

Homogénne dosky neobsahujú vlákna, preto nedráždia pri spracovaní. Ich použitie v interiéroch urýchľuje . Všetky sadrokartónové dosky sú hygienicky nezávadné a nehorľavé. Fasádne izolačné dosky z minerálnych vlákien.

Vďaka svojim vlastnostiam obzvlášť vhodné na vysokoparopriepustné murivá, ako napr. So svojou nepatrnou hrúbkou, čiernou doskou, ktorej hrany sú leštené a exkluzívnou vrstvou z ušľachtilého dreva, pôsobí kompaktná doska elegantne, ľahko a moderne. Nehorľavé izolačné dosky s reakciou na oheň triedy A. V ponuke máme viac ako 1druhov drevín, rôznorodé štruktúry ako aj povrch odolný voči poškriabaniu, či nehorľavé dosky. Riešenie pre prémiové stavby.

Ytong Multipor sú minerálne bezvláknité tepelnoizolačné dosky novej generácies výhodami masívneho muriva. Ich tvarová stálosť, vynikajúca paropriepustnosť, nehorľavosť a jednoduchá aplikácia nachádza uplatnenie tam, kde bežné tepelnéizolanty nedokážu zaručiť požadované parametre . Vďaka špeciálne- mu kašírovaniu na zadnej strane dosky maxi- málne redukujú priepustnosť vodnej pary. Spájajú tak výborné statické vlastnosti sadrovlákni- tých dosiek.