Likvidácia azbestu banská bystrica

Všetky firmy z oblasti Nebezpečný odpad – spracovanie, likvidácia v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem. Katalóg Služby a remeslá Ekologické a komunálne služby Zber a likvidácia odpadov. Cena, služby a referencie v oblasti likvidácia azbestu.

Pri odovzdaní odpadu je potrebné predložiť doklad totožnosti, v prípade odovzdania odpadov zo stavieb a demolácií obsahujúcich nebezpečné látky (stavebné materiály obsahujúce azbest ) je potrebné . Vypracovanie projektu sanácie, demontáž a zneškodnenie azbestu , realizácia, vypracovanie záverečnej správy. Porovnajte firiem v lokalite Banská Bystrica : PUFEKO s.

Pufeko, SŤAHOVANIE PRIMA, HATER – HANDLOVÁ spol. Služby v oblasti odpadového hospodárstva, nakladanie s odpadmi, separácia, recyklácia, zneškodňovanie odpadov a spracovanie druhotných surovín. Vodná elektráreň Čierny Váh, Liptovský Hrádok. Elektrická stanica, Spišská Nová Ves.

Trafostanica, Banská Bystrica. My sme za necelych 1kil likvidacie chemickych faktorov, medzi nimi aj azbestu , platili myslim okolo 6eur. Ak sa rozhodnes ist oficialnou cestou, tak potom cez Detox Banska Bystrica , ti to robia legalne a azbest zneskodnuju tak, aby sme ho v konecnom dosledku nedostali do tela my alebo nase deti.

Demontáže nebezpečného odpadu – azbestové krytiny.

Jaroslav Jenis vedúci výroby. Fúfaľová energetická certifikácia budov. Danka Bičanová administratíva. Výkup druhotných surovín, likvidácia azbestu a nebezpečného odpadu.

Likvidácia azbestu , Ponúkame tiež realizáciu železobetónových konštrukcií komplet, alebo samostatné činnosti armovanie, debnenie, betoná. Kompletné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi, separácia odpadov, zber a likvidácia nebezpečného odpadu, výkup druhotných surovín. Naše strechy nájdete na takých budovách ako Ľupčiansky hra budova Štátnej opery v Banskej Bystrici alebo Kaštieľ Bocian vo Vlkanovej. POSUDKY V OBLASTI STAVEBNEJ FYZIKY A ZÁVADNÝCH STRIECH. Vypracovávame posudky z oblasti stavebnej fyziky a porúch stavieb.

GAJARY – Strešná krytina z azbestu patrí medzi nebezpečný odpa ktorý však ľudia bežne vyvážajú na nelegálne skládky. Likvidáciu takéhoto odpadu musia robiť špeciálne firmy, čo však nie je lacná záležitosť. Zistiť a dokázať kto to vyviezol za dedinu je priam nemožné.

A tak odpratanie azbeztu zostáva . Obchodný názov Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici. A kto to má akože likvidovať ? Za komunizmu ľudia platili za eternit na strechu veľké peniaze, dnes po rokoch ak na dedine niekto chce meniť krytinu tak ho len likvidácia starého eternitu vyjde viac ako nová krytina. To isté platí pre podhľady v pivniciach panelákov.

Zberný dvor Banská Bystrica , kam odviesť odpad. Detox na Zvolenskej ceste 1v Banskej Bystrici alebo dvakrát ročne .