Kryštalické hydroizolácie

Vandex kryštalická hydroizolácia betónov. Najdôležitejším stavebným materiálom našej doby je betón. Očakáva sa od neho odolnosť a stálosť na dlhý čas. Vystavený je vplyvom vody, mrazu, rôznych chemikálií a vplyvom okolitého prostredia.

Najmä voda dokáže spôsobiť značné škody. Vodotesný betón je preto.

Kryštalická materiál predstavuje fascinujúci spôsob izolácie. Po jeho nanesení na betónovú konštrukciu vnikajú aktívne látky do podkladu, kde podnecujú intenzívnu tvorbu kryštalických novotvarov. Vo vnútri betónu dochádza k postupnému vyplňovaniu pórov, kapilár a trhlín, v dôsledku čoho sa tieto stávajú nepriepustné . Tieto kryštály blokujú kapilárne póry a utesňujú trhliny v betóne čím zároveň zabraňujú vstupu vody.

Silikátové hydroizolačné materiály s kryštalizačnými účinkami (skrátene kryštalizačné hydroizolácie ) sú relatívne novým typom hydroizolačných materiálov. Keď si vyberiete Xypex, vyberáte si to najlepšie. Viac ako rokov nezávislého testovania našej originálnej kryštalickej technológie, naše dlhoročné pôsobenie vo viac ako krajinách, náš jedinečný produkt a služby, ktoré poskytujú architektom, inžinierom, investorom a výrobcom betónu veľkú dôveru dlhodobej odolnosti . Klasické hydroizolácie, kryštalické izolácie , chemická tlaková injektáž.

Navrhneme a urobíme potrebné stavebné úpravy a opravy, aby v objekte nedochádzalo k . Po rozmiešaní s vodou a nanesení spôsobuje katalytickú reakciu, vznikajú kryštalické formácie a tie vnikajú do trhlín, pórov, kapilár a mikropórov betónových a. Toto kryštalické zoskupenie sa stane neoddeliteľnou súčasťou betónu, trvalo betón utesní a ochráni proti priesakom vody a iných kvapalín. Rýchlosť a hĺbka prerastania betónu týmito kryštálmi závisí od prítomnosti vody a teploty. IZOLÁCIE PROTI TLAKOVEJ A POVRCHOVEJ VODE. Sikkaton ISOL – ekologicky nezávadný výrobok vhodný aj na styk s pitnou vodou, izoluje proti povrchovej a tlakovej vode, proti ropným látkam, tekutinám s hodnotou pH viac ako dokonale izoluje do tlaku Atm. Weber – Terranova Vám ponúka širokú škálu možností v oblasti hydroizolačných systémov.

Vyberte jeden z nižšie uvedených produktov, čím získate kompletný prehľad vlastností a výhod daného produktu, ako aj všetky dôležité technické a aplikačné informácie. V takom prípade je veľkou výhodou, keď je spodná stavba realizovaná ako železobetónová konštrukcia, pretože dodatočné utesnenie betónu pomocou tzv. To dokladajú nepochybne štyridsaťročné skúsenosti nielen zo zahraničia, ale . To znamená obrúsený alebo ináč očistený podklad (otriskaný vodným lúčom). Následne sa aplikuje kryštalická izolácia na betón, ktorá kryštalizuje do betónovej konštrukcie a . Popri štandardných izolačných technológiách sa používajú tiež kryštalické hmoty. Izolačné vlastnosti týchto materiálov sú . Hydroizolácie bazénov a vodných nádrží – Hydroizolácie vodných diel – Oddrenážovanie domov a pivníc voči vzlínajúcej vlhkosti a vysokej spodnej vode – Chemické podrezávanie – izolovanie starých budov – Chemické podrezávanie – izolovanie budov injektážou kryštalických roztokov – Chemické podrezávanie – izolovanie . Hyseal systém – povrchovo aplikovateľná kryštalická hydroizolácia pre betón a maltu, odolnosť voči soliam a sanačná omietka.

HYSEAL SLURRY – možnosť aplikácie priamo na povrch, . Hydroizolácie, sanácie stavebných konštrukcií, izolácie priesakov, injektážne technológie, kryštalické izolácie , uzatváracie nátery proti vlhkosti, sanácie a reprofilácie železobetónových konštrukcií.

Stavebné práce, výstavba a rekonštrukcie rodinných domov, kryštalické a náterové hydroizolácie , zváranie betónu, injektáž.