Kotviace prvky do betonu

Prvky pre ukotvenie priamo do zeme . Používané pre drevené stĺpy ako prvky pripevňujúce k podložiu. Ich pomocou je možné pripevňovať stĺpy k drevenému a betónovému podkladu alebo priamo na zemi. Vzhľadom na častú montáž na viditeľných miestach plnia niektoré podstavce tiež ozdobnú funkciu.

Obrázok Prah drevený buk.

Akcia platí do vypredania skladových . Kotviaca technika Medzi základné kotviace prvky tohoto typu patria univerzálne príchytky, ktoré sú vhodné takmer do každého druhu materiálu – betónu , kameňa , dierovanej tvarovky, pórobetónu, sadrokartónu či do iného stavebného panelového materiálu od hrúbky mm. Do príchytky sa používajú vruty . Tvarové zovretie: Dokonalým tvarovým prispôsobením sa vyznačujú iba tie kotvy, ktoré sú na to špeciálne konštruované. Nosnosť tohto typu kotiev je porovnateľná s nosnosťou prvkov zaliatych do betónu pri stavbe. Celý náš sortiment kotvenia do betónu je upravený povrchovým zinkom. Táto nanesená vrstva chráni materiál proti korózii.

Existujú dve rozdielne metódy zinkovania, galvanický zinok sa na povrch nanáša za studena elektrolýzou, žiarový zinok ponáraním materiálu do kúpeľa roztaveného zinku.

Upevňovacie prvky z uhlíkovej a nehrdzavejúcej ocele pre použitie s chemickými lepidlami v betóne a murive a iných základných materiáloch. MPL Stavebniny ponúkajú kompletný sortiment stavebných materiálov a interiérových výrobkov, v predajniach po celom slovensku. Sarnabar – kotviaci dierovaný profil.

Kotviaci profil z galvanizovanej ocele na mechanickú fixáciu vodonepriepustných fólií. Spojovací a kotviaci materiál. Chýba Vám správna skrutka, matica,.

Určená pre oceľové kotviace prvky : závitové a výstužné tyče do betónu , najmä pre otvory vŕtané diamantovým vrtákom. Kotva na báze vinylesterovej živice s malým zápachom je vysoko výkonný, rýchlo vytvrdzujúci dvojzložkový chemicky kotviaci systém. HED sa používajú všade, kde je potrebné preniesť priečne sily cez stavebné škáry.

Ako príklad možno uviesť ploché strechy spádované tepelnou izoláciou a ukotvené do betónu s excentricky umiestnenými odtokovými vpusťami. V priestoroch papierní, bazénov a podobne, kde vnútorná vlhkosť presahuje , sa musia vždy navrhovať a použiť kotviace prvky z nehrdzavejúcej ocele. V praxi sa możno ćím śalej, tâm ćastejşie stretnúť s tâm, że jednotlivé vrstvy na rela tívne novâch strechách nedrżia na svojom mieste, tak ako by mali alebo vôbec.

Pred chádzať budúcim problémom możno návr hom vhodného rieşenia uż v prípravnej fáze. Pri obnove plochej strechy treba na zís kanie predstavy o únosnosti . Kotevní patky a prvky , pro různé typy základů. Pro dřevostavby, kotvení do litého betonu i na hotové základové desky, pro pozednice a další stavební či tesařské projekty.

Pätka U-do betónu 100.