Izolacie spodnej stavby

Kapilárnemu vzlínaniu, ako aj ostatným negatívnym javom súvisiacim s prenikaním vody do konštrukcie možno zabrániť použitím vhodnej hydroizolácie. V prípade, že voda (najmä tlaková) . Na rozdiel od strechy je hydroizolácia spodnej stavby po svojom dokončení neprístupná a tým pádom veľmi ťažko opraviteľná. Pri výbere vhodného materiálu je dôležité voliť dlhodobo preverenú . Zvýšenú pozornosť pri spodnej . Dodatočná izolácia spodnej stavby.

Izolácie spodnej stavby. Vlhnutie stavieb je najčastejším problémom, ktorý sa vyskytuje počas ich užívania. Pred sanačnými prácami spojenými s odstraňovaním vlhkosti je potrebné preskúmať budovu a zistiť príčinu vlhnutia budovy.

Následne sa ustanoví vhodná technológia a materiály . Zemná vlhkosť – Tlaková voda – Stekajúca voda. Ako jednoducho predísť škodám a odporúčané materiály až s ročnou zárukou. Optimálna izolácia spodnej stavby z vonkajšej strany proti zemnej vlhkosti alebo spodnej vode je jedným zo zásadných predpokladov k tomu, aby celý objekt zostal dlhodobo chránený pred vlhkosťou. Keďže vlhkosť môže prenikať do spodnej stavby z rôznych strán, je potrebné podľa potreby aplikovať rôzne hydroizolačné .

Proti čomu ochráni izolácia spodnej stavby ? Proti veľkým škodám, ktoré môžu v dlhodobom horizonte znamenať i narušenie statiky stavby. Vyberte si realizačnú firmu vo vašom okolí z katalógu. Keďže kvalitná izolácia je základným pilierom úspešnosti výstavby nášho domu, nemali by sme ju robiť svojpomocne, ale prizvať si na posúdenie a výber tej najvhodnejšej formy hydroizolácie spodnej stavby odborníkov a pri zložitejších stavebných úkonoch, vyplývajúcich z povahy stavby tiež firmu, ktorá . Detaily izolácie proti vlhkosti v oblasti základových a pivničných konštrukcií stavieb.

Hydroizolácia spodnej stavby. Zaťaženie netlakovou vodou. Pripojenie sokla – dvojvrstvová vonkajšia stena. Cieľom tepelnej izolácie spodnej stavby bolo v minulosti iba vytvorenie ochrániť hydroizoláciu. Dnes sa však dbá aj na tepelné úniky cez základy a suterén.

Zateplenie sokla a spodnej stavby. Chladné priestory suterénu oceníme hlavne počas horúcich letných mesiacov. Ak sa však rozhodneme využívať pivničné priestory celoročne v podobe obytných miestností, musíme samozrejme tieto konštrukcie ochrániť proti zbytočným stratám tepla. Nároky na izolácie sú v tomto prípade . Pre konštrukciu spodnej stavby sa z pohľadu prevedenia aj trvanlivosti najviac hodia monolitické železobetónové konštrukcie, ktoré sú tiež vo veľkom objeme používané.

V niektorých prípadoch je konštrukcia kombinovaná s membránovou izoláciou na rôznom základe. Pre ich správnu funkčnosť je však potrebné dodržať .

Pri stále sa zvyšujúcich sa podmienok normy z hľadiska teplnej ochrany a energetickej náročnosti budov sa v poslednej dobe kladú aj oveľa väčšie nároky na tepelnú izoláciu spodnej stavby. Patrí tu hlavne tepelná izolácia podlahy na teréne a tepelná izolácia sokla a podpivničených priestorov. Kedže sú tieto konštrukcie .