Izolácia vzduchotechnického potrubia

Vzduchotechnické potrubia plnia primárnu funkciu rozvodu tepla a vzduchu, musia však spĺňať aj požiadavky na pasívnu požiarnu bezpečnosť. Izolácia je kotvená na vzduchotechnické potrubie pomocou . Izolácie vhodné na izolovanie vzduchotechnických potrubí hranatých alebo kruhových (SPIRO) prierezov. Izolácie na izolovanie potrubí pre odvod i prívod vzduchu a priemyselnej vzduchotechniky.

Systém požiarnej izolácie vzduchotechnického potrubia na požiarnu odolnosť , a minút tvoria izolačné dosky ROCKWOOL Techrock ALS v jednej vrstve, izolácia je kotvená na vzduchotechnické potrubie pomocou izolovaných navarovacích tŕňov.

Na montáž systému je nutné zaškolenie odborným zástupcom . Vhodnými materiálmi na vykonávanie izoláciou kruhových potrubia sú cenovo výhodné pásy KLIMAROL na hliníkovej fólii, lamelové pásy ORSTECH LSP H alebo ML prípadne rohože na pletive ORSTECH DP, tiež izolačné návleky . Kamenná vlna ROCKWOOL sa používa na izoláciu vzduchotechnických potrubí a klimatizácií, rozvodov tepla a teplej vody, centrálneho vykurovania, teplej úžitkovej vody, ostatných rozvodov a telies TZB, nádrží, zásobníkov a bojlerov. Technické izolácie ROCKWOOL znižujú tepelné straty a zvyšujú energetickú efektívnosť technických zariadení budov. Izolácie vzduchotechnického potrubia , klimatizácie, rozvodov tepla a ostatných rozvodov i telies TZB.

Vhodnými materiálmi na izoláciu potrubí vzduchotechniky sú pásy Klimarol na hliníkovej fólii, lamelové rohože Orsta LSP alebo ISOVER ML- rohože na pletive Orsta. Univerzálny protipožiarny systém ochrany vzduchotechnického potrubia určený pre použitie na hranaté i kruhové potrubie s horizontálnou aj vertikálnou .

SYSTÉMOVÝ TECHNICKÝ LIST. Na potrubia , kde nie je potrebná povrchová úprava tepelnej izolácie , možno použiť skruže bez hliníkovej fólie. V prípade použitia tohto materiálu v systéme požiarnej izolácie vzduchotechnického a klimatického potrubia je nevyhnutné, aby sa dodržali zásady aplikácie a montáže izolácie , ktoré sú . Systém protipožiarnej izolácie vzduchotechnického potrubia pre požiarnu odolnosť 3 a minút tvoria izolačné dosky Rock- wool Techrock ALS v jednej vrstve, izolácia je kotvená na vzdu- chotechnické potrubie pomocou izolovaných . Požadované požiarne odolnosti sa môžu v praxi zabezpečiť obalením potrubí izoláciou na báze kamennej minerálnej vlny. Dodávky a montážne práce vzduchotechnikých zariadení. Servis, rekonštrukčné práce, izolácie vzduchotechnického potrubia.

Rôzne zámočnícke výrobky a zváračské práce. EFEKTÍVNA IZOLÁCIA VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBIA. Kompletné systémové riešenie protipožiarnej ochrany vzduchotechnického potrubia a potrubia na odvod dymu a tepla od spoločnosti Knauf Insulation. Izolačná rohož z čadičovej vlny našitá na drôtenom pletive určená najmä na izoláciu potrubí a technologických zariadení. VZT potrubia okrem toho, že plnia svoju primárnu . Opis systému Pyrorock je obsahom samostatného technického listu.

Montáž izolácie vzduchotechniky. Rohože a dosky sa kotvia . Tlmiče hluku sa inštalujú do kruhových vetiev vzduchotechnického potrubia.

Slúžia na tlmenie zvuku a vybrácií, ktoré sa šíria potrubím. Protihluková izolácia má v tlmičoch hrúbku alebo 100m podľa veľkosti priemeru napojenia. Veľmi jednoducho sa inštalujú medzi kruhové prvky potrubia.

Potrubie je z teplonosnej rúry, izolácie a plášťovej rúry a tvoria jednotný celok. Do cenníka 827-boli doplnené nové položky montáže kanalizačného potrubia z polypropylénových rúr a tvaroviek. Ventilátory nie sú vhodné pre dlhé a komplikované trasy vzduchotechnického potrubia.

Pre príslušenstvo vzduchotechnického potrubia (regulačné klapky, distribučné prvky) umiestnené v trasách vzduchotechnického potrubia je nutné zabezpečiť ich dostupnosť. Tepelná izolácia splňuje jednak požiadavky na úsporu tepla a jednak slúži k útlmu hluku vznikajúceho prevádzkou vzduchotechnických zariadení. Phoenix – Hydroizolačné oplechovanie s tepelnou izoláciou. Na projekte Phoenix sme realizovali oplechovanie vzduchotechnického potrubia veľkých rozmerov.

Dané potrubie sme tepelne izolovali, izoláciou hrúbky 1mm a následne hydroizolačne oplechovali AL- plechom. Konštrukčné riešenie musí zahŕňať optimálny návrh a vhodné zabudovanie tepelnej izolácie a jej ochranu. Slúžia hlavne na znižovanie tepelných strát, ochranu . Klasický vzduchovod bez izolácie. Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 2mm,. Predizolovaný vzduchovod EUROPAN.

Zdravotechnika – zariaď.