Izolacia suterenu

Izolácia suterénu , resp. Zmeny sa týkajú používaných materiálov aj technických riešení. Hydroizolácia sa rozdeľuje podľa umiestnenia na vodorovnú a zvislú. Závisí od hĺbky obytného priestoru pod terénom, či musíme použiť vodorovnú aj zvislú izoláciu , alebo nám postačí iba vodorovná. Zateplenie suterénu , sokla.

Suterén a základovú dosku je vhodné izolovať najmä vtedy, ak sa rozhodneme podzemné priestory využívať celoročne.

Je potrebné, aby použitá izolácia bola nenasiakavá a mechanicky odolná aby zvládla nápor zeminy. Ponúkame Vám kvalitné polystyrénové izolácie určené pre. Vyznačujú sa minimálnou nasiakavosťou, vysokou pevnosťou v tlaku a mrazuvzdornosťou. Sú určené podobne ako dosky XPS pre tepelné izolácie spodnej stavby v priamom styku s . Faktory, ktoré spôsobujú tieto problémy súvisia s konkrétnym miestnymi podmienkami. ISOMAT vyvinul špecifické systémové riešenia pre všetky hydroizolačné . Cieľom tepelnej izolácie spodnej stavby bolo v minulosti iba vytvorenie ochrániť hydroizoláciu.

Dnes sa však dbá aj na tepelné úniky cez základy a suterén.

IZOLÁCIA A OCHRANA STIEN SUTERÉNU Cca. Ukážka izolácie suterénu – sokla, tepelnou izoláciou ISOVER EPS PERIMETER, resp. Dať hrubú izoláciu do podlahy na prízemí, alebo zaizolovať strop v suteréne. Ale ja si osobne myslím že lepšie je v podlahe dákych 5cm, a strop v suteréne zaizolovať 16cm polystyrénom.

Obmedzím tepelný most zo stien suterénu do . Vodorovná hydroizolácia nadácie. Zariadenie drenážny systém. Vertikálne izolácia suterénu. Najúčinnejšia izolácia suterénu.

Ako sa hovorí: Vlastník – gentleman. To je dôvo prečo každý rozhodne sám za seba, ako vybudovať, keď z ničoho. Detail sokla sa nenachádza iba nad terénom, ale nad každou priliehajúcou vodorovnou konštrukciou (nad balkónmi, terasami či širšími rímsami), teda tam, kde treba nájsť riešenie dlhodobo odolávajúce vlhkosti a mrazu.

Suterén – pri bežných základových podmienkach – päta vonkajšej steny suterénu. Tepelná izolácia STYROFOAM. Dosky PERIMATE DI sa lepia na hydroizoláciu vonkajšej steny suterénu studeným asfaltovým lepidlom bez rozpúšťadla. Lepidlo sa nanáša v bodoch.

Lepenie funguje len ako dočasné upevnenie, pretože dosky izolácie sú pritlačené na stenu suterénu tlakom zeminy po zásype.

Zemina sa nasype späť a zhutní sa krátko po . Tým vzniká efekt studenej podlahy, ktorý je v bytoch a obývacích priestoroch nepríjemný. Riešenie predstavuje zateplenie. Na zateplenie stropov možno použiť rozličné tepelné izolácie. Medzi ne patria napríklad minerálne izolačné dosky.

Známa klasická nopová fólia neslúži ani ako hydroizolácia , ani ako drenáž, ale najmä ako ochrana spodnej stavby a jej vrstiev pred zeminou a vodou. Jej sekundárna funkcia je prevetrávanie medzi hydroizoláciou na murive a nopovou fóliou, . Profil verejného obstarávateľa.