Izolacia potrubia proti zamrznutiu

Ochrana vodovodného potrubia proti zamrznutiu. Dlhšie pôsobenie teplôt pod bodom. Pre odstránenie nebezpečia zamrznutia potrubia je nutné kompenzovať jeho tepelnú stratu zdrojom tepla potrebného výkonu.

Samotná tepelná izolácia inštalovaná na potrubie nie je dostatočnou ochranou proti zamŕzaniu. Tepelná izolácia bežne používaná na potrubie nie je dostatočnou ochranou proti zamŕzaniu.

V niektorých prípadoch je možné ochranu proti zamrznutiu inštalovať dodatočne priamo do potrubia špeciálnym káblom na použitie pre priamy kontakt s pitnou vodou. Rôzne typy potrubných vedení môžu v zimných mesiacoch spôsobovať užívateľom nepríjemné problémy so zamŕzaním, a to aj napriek svojej zdanlivo dostatočnej tepelnej izolácii. Vonkajší plášť je odolný proti UV žiareniu.

Potrubie s priemerom G (DN 25), dĺžka potrubia m, teplota prostredia -°C, izolácia potrubia hrúbka mm. Teplota prepravovaného média nesmie klesnúť pod °C (protimrazová hodnota). Náklady na opravu škôd nepríjemne zaskočia každý rozpočet domácnosti alebo firmy.

Vodovodné a iné potrubia účinne a nekompromisne pred mrazom chráni inteligentný systém termokáblov . Warmup káble na ochranu proti zamrznutiu predchádzajú zamrznutiu potrubia.

Zamrznutá voda môže potrubie z vnútra poškodiť, čím ľahko spôsobí pretrhnutie a vytekanie vody. Warmup ochrana proti zamrznutiu pracuje na tom, aby predišla tomuto nebezpečenstvu zimy. Pri veľmi chladných podmienkach termálna izolácia. Systém ochrany pred zamrznutím Raychem FlexiClic zaisťuje prúdenie vody a zabraňuje tomu, aby tekutiny v potrubí zamrzli!

Samotná izolácia nemôže celkom ochrániť potrubie pred premrznutím. Keď je potrubie vystavené teplotám pod bodom mrazu, môže dôjsť k ich prasknutiu, čo môže mať za následok závažné škody . Proti mrazu je ochrana potrubia dôležitá. Možno ich inštalovať do trubiek a na trubky pod vhodne zvolenú izoláciu. Raychem FlexiClic zaisťuje univerzálne, spoľahlivé, rýchle, montážno jednoduché a zároveň úsporné riešenie vďaka použitiu modulárneho samoregulačného systému ochrany potrubia pred zamrznutím. Silné mrazy ohrozujú nielen vodovodné, ale aj iné potrubné rozvody, ktoré sú tepelne zaizolované.

Chlad postupne prestupuje tepelnou izoláciou, čo v konečnom dôsledku môže viesť k zamrznutiu potrubia alebo dokonca k jeho prasknutiu. Pre ochranu potrubia pred zamrznutím , resp. Izolácia na potrubie , alebo izolačná pena na trubky sa používa na izolovanie vykurovacieho okruhu pred stratou teploty do priestoru.

Vodiče možno použiť nie len na ochranu potrubia pred zamrznutím , ale aj na udržiavanie iných. Materiálne škody spôsobené zamrznutým či prasknutým potrubím môžu. Opravy týchto škôd sú veľmi nákladné. Podstata funkcie ochranných systémov .

Potrubiu, ktoré je vystavené teplotám pod bodom mrazu, hrozí premrznutie a tým môže dôjsť k jeho prasknutiu, pokiaľ nie je potrubie chránené, môžu vzniknúť závažné škody. Pri zamzrnutí zväčší voda svoj objem a potrubie roztrhne. Takto môžu vzniknúť vysoké škody.

Niekedy je problémom zlá izolácia vodovodných trubiek. Ako je známe, že voda má tendenciu zmraziť pri nízkych teplotách, a ak nemajú správnu izoláciu vodovodného potrubia , ktorý beží v podzemí po ulici, v zime,. V každom prípade, pre lepšie využívanie distribučný vodovodné systém potrubia Microflex, ktoré už majú dodatočnú ochranu proti zamrznutiu. Na udržiavanie potrubia v bezpečí má WARMUP plug in systém. Káble pracujú automaticky, udržiavajú teplotu nad bodom mrazu, aby sa zabránilo poškodeniu a zamrazeniu.

Samo-monitorovací vodič sa zohrieva automaticky, udržiava Vaše potrubie odolné proti mrazu pri ekonomickej prevádzke.