Izolacia nad krokvami

Izolácia podkrovia je dôležitou súčasťou zateplenia domu. Tepelná izolácia umiestnená nad krokvami umožňuje vytvoriť otvorenú dispozíciu podkrovia. Kombinovane uložená izolácia nad krokvami a medzi krokvami len v minimálnej miere uberá z vnútorného priestoru a umožňuje čiastočne priznať.

V prípade využitia nadkrokvového zateplenia je nutné vybudovať nad pôvodnými krokvami debnenie a konštrukciu pomocných krokiev so špeciálnymi kovovými držiakmi TOPROCK. Súčasťou strešného plášťa je parozábrana položená na debnení.

Nasleduje izolácia z kamennej vlny ROCKWOOL položená v dvoch . Minerálna tepelná izolácia radu Unifit, montážne a kotviace prvky na realizáciu konštrukcie zateplenia nad krokvami. Zatepľovanie nad krokvami s materiálmi Knauf Insulation. Spôsobov, ako zatepliť strechu nad krokvami , je celý rad. Skladba konštrukcie musí zaistiť nielen zateplenie strechy v ploche, ale . PIR izoláciou nad krokvami využívame vtedy, ak potrebujeme zachovať viditeľnú krovovú konštrukciu, a to hlavne u novostavieb.

Všetky izolačné systémy Puren pre šikmú strechu so stupňom tepelnej vodivosti (WLS 024) disponujú difúzne uzavretou hliníkovou vrstvou. Podľa požadovaného použitia a .

Ak sa strecha dokončila bez použitia tepelnej izolácie nad krokvami , je najekonomickejším riešením bez tepelných mostov inštalácia dodatočnej vrstvy izolácie pod krokvy v kombinácii s izoláciou umiestnenou do prázdneho priestoru medzi krokvami. Toto riešenie možno použiť pri nových konštrukciách aj pri renováciách. Na konštrukciu krovu sa kladie debnenie, ktoré tvorí podkladovú vrstvu pod tepelnú izoláciu.

Vhodnými materiálmi sú jednostranné hobľované . Puren PIR je tá najlepšia voľba. Zateplenie šikmej strechy nad krokvami systémom PIR dosiek Puren PIR. Nadkrokvová izolácia pre klenuté a pílové strechy, strechy pamiatkovo chránených objektov s extrémnym zakrivením, oblúkové vikiere. Ihr Partner für Dämmsysteme für Dach, Decke, Wan Boden und Fassade. LINZMEIER steht als Synonym für die Produktion hochwertiger und innovativer Dämmsysteme.

Izolačná doska z tvrdej PIR peny, bez obsahu freónu, s otvorenou nakašírovanou vrstvou vliesu a samolepiacim presahom. Vhodná na použitie medzi krokvami. Riešenie ROCKWOOL pre šikmé strechy. Postup realizácie zateplenia šikmej strechy.

Možnosti izolácie šikmej strechy. Aplikácia difúznej fólie. Tepelnú izoláciu treba chrániť pred vodou, ktorá pretečie cez strešnú krytinu.

Na tento účel je potrebné na vonkajšiu stranu krokiev vždy inštalovať kontaktnú poistnú hydroizolačnú fóliu. Zaujimal by ma vas nazor na tento typ zateplenia. Tiez by som uvital vase postrehy a skusenosti pripadne rady.

Tu je par informacii: Základnú časť konštrukčného riešenia strechy tvorí optimálne navrhnutá a vhodne zabudovaná tepelná izolácia a jej ochrana. Hrúbka a spôsob uloženia tepelnej izolácie . Jednou z možných alternatív na zateplenie šikmých striech je tepelná izolácia na báze ekologickej vlny vyrobená z minerálnych sklených vláken, ktorá sa aplikuje medzi jednotlivé krokvy strešného plášťa. Systémové riešenie DELTA pre zateplenie medzi krokvami pri novostavbe. Moderným, efektívn ym a trvale funkčným riešením je použitie nadkrokvovej izolácie Bramac Therm z polyizokyanurátovej peny na báze polyuretánu (PIR). Tento tepelný izolačný materiál sa kladie celoplošne zhora na strešné krokvy.

Tým sa zabráni vzniku tepelných mostov cez krokvy , ktoré vedú k strate tepla.