Hydroizolácia

Pre trvalo pružné utesnenie stykových a rohových škár, priechodov v stenách a podlahách, odpadov v bazénoch, nádržiach a sprchových kútoch. Odoláva širokému rozpätiu teplôt, soliam, riedeným kyselinám a zásadám. Trvale pružný kaučukový pás na báze. Cementové hydroizolácie – najpredávanejšia dvojzložková tekutá lepenka, jednozložkové hydroizolácie pre interiér aj axteriér, vystužovacie tesniace pásy a membrány, hĺbková kryštalizačná hydroizolácia.

Nopové fólie s príslušenstvom.

Asfaltové hydroizolácie DenBit – tmely, stierky a lepidlá na rôzne druhy použitia. Hotová jednozložková hydroizolácia pod keramické obklady a dlažbu v interiéroch a exteriéroch budov so zvýšenou vlhkosťou: balkóny, terasy, lodžie, umývačky áut, práčovne, pivnice, kuchyne, umyvárne riadu, triedičky zeleniny apod. LEPENKA VO VEDRE je dvojzložková, trvalo pružná, polymércementová hmota určená na hydroizoláciu najrôznejších betónových a železobetónových konštrukčných prvkov.

Preto dbajte na výber a použitie vhodných hydroizolačných materiálov, a neskrývajte pod svojou stavbou časovanú bombu s názvom voda. Nezabúdajme, že voda steká do zeme a pri . AQUAMAT-PENETRATE – kryštalická hydroizolačná stierka, 20kg. Cementová, kryštalická hydroizolácia vo forme uzatváraciej stierky.

Preniká do betónu a ten následne hydroizoluje. Kryštalizácia zostáva stále aktívna a preto priebežne chráni stavbu od akejkoľvek prítomnosti vody. Adhézny mostík a ochrana proti odparovaniu na báze emulzie epoxidovej. Dvousložková, polyuretanová pryskyřice.

Aplikuje se vstřikováním, má tekutou. Gumoasfaltová hydroizolácia Den Braven DenBit DISPER DN, kg. Disperzia asfaltov modifikovaných syntetickým kaučukom k použitiu na suché a mierne vlhké podklady.

Dostupnosť podľa pobočky. Výroba,distribúcia,Original hydroizolácie TEKUTÁ GUMA ALFEMA. POUŽITIE : ploche a šikme strechy, hydroizolácia teras-balkónov,bazénov,spodné stavby. Zemná vlhkosť – Tlaková voda – Stekajúca voda.

Ako jednoducho predísť škodám a odporúčané materiály až s ročnou zárukou. Kapilárnemu vzlínaniu, ako aj ostatným negatívnym javom súvisiacim s prenikaním vody do konštrukcie možno zabrániť použitím vhodnej hydroizolácie. V prípade hydroizolácie spodnej stavby ide predovšetkým o izoláciu zvislých konštrukcií (stien) spodných častí budov, ako aj o izoláciu vodorovných . Pri realizácii balkónovej hydroizolácie a následnom uložení dlažby je potrebné dodržať presný technologický postup.

Začať treba prípravou podkladu,. Na zabezpečenie maximálnej ochrany takejto konštrukcie je mimoriadne dôležité ochrániť ju spoľahlivým spôsobom. Dvojzložková vysoko flexibilná hydroizolácia bez obsahu bitúmenu, rýchlo tuhnúca nezávisle od poveternostných podmienok. Jednozložková silikátová hydroizolačná hmota vhodná na izoláciu bazénov, balkónov, terás, nádrží.

Hydroizolácie sa často zhotovujú pomocou . Komparátor Odstrániť komparátor. TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA ALFEMA sa radí k najlepším z tekutých hydroizolačných materiálov. Tekutá lepenka 2K je dvojzložková stierková hmota pre tvorbu hydroizolačných vrstiev. Zabraňuje prenikaniu vody do stavieb a stavebných konštrukcií.

Je vhodná pre nátery bežných podkladov ako je betón, omietky, murivo, sadrokartón , železobetónové konštrukcie, apod. Vytvára protiradónovú izoláciu obytných budov.