Hydroizolacia zakladov

Na hydroizoláciu základov sa používajú najlacnejšie asfaltové pasy, bez znalosti ich vlastnosti, druhu a určenia ich použitia. Pokiaľ chceme žiť komfortne, musíme chrániť náš dom už od základov. Ak sa chceme vyhnúť vlhkosti a zatekaniu, je potrebné použiť hydroizoláciu na základy.

Stena, ktorá vlhne je miestom pre vznik . STARŠIE rodinné DOMY sa pri výstavbe neizolovali, lebo sa nevedelo, že dom je potrebné IZOLOVAŤ OD ZÁKLADOV. Po dažďoch alebo pri zvýšení hladiny spodných.

Zemná vlhkosť – Tlaková voda – Stekajúca voda. Na jeseň by som rád dokončil zateplenie základov ako je uvedené na obrázku. Otázka znie: je potrebné asfaltové pásy natavovať aj na debniace tvárnice, alebo HI nie je potrebná a môžem priamo lepiť tepelnú izoláciu na debniace tvárnice.

Dom nie je podpivničený, spodná voda je v hĺbke cca. Rovnako však na základy stavby vplývajú aj odpadové vody či zložky pôdy rozpustené vo vode. Na ochranu nového, respektíve rekonštruovaného stavebného objektu proti vode a prieniku vlhkosti do vnútra stavebného objektu treba použiť vhodnú hydroizoláciu.

Bezpečný systém základov 1. Faktory, ktoré spôsobujú tieto problémy súvisia s konkrétnym miestnymi podmienkami. ISOMAT vyvinul špecifické systémové riešenia pre všetky hydroizolačné .

Cieľom hydroizolácie základov je zabrániť nežiaducemu prenikaniu podpovrchovej vody do konštrukcie rodinného domu, a tiež do jeho podzemných častí, pivníc a suterénov. Pokiaľ je hydroizolácia stavby správne navrhnutá a kvalitne zrealizovaná, stáva sa dokonale nepriepustnou pre vodu. Preto dbajte na výber a použitie vhodných hydroizolačných materiálov, a neskrývajte pod svojou stavbou časovanú bombu s názvom voda. Hydroizolácia stavby nepatrí . Nezabúdajme, že voda steká do zeme a pri . Asfaltové hydroizolácie DenBit – tmely, stierky a lepidlá na rôzne druhy použitia. Na hydroizolácie striech a základov – penetračné-, izolačné- a ochranné laky, bitumenové stierky a tmely, strešné bitumenové pásy – na vystuženie rohov a kútov.

Nepríjemnému scenáru zabráni odborne navrhnutá a kvalitne zrealizovaná hydroizolácia. Vzhľadom na veľkosť stavby je to pomerne tenká ale súvislá vrstva , ktorá sa lepí alebo natiera na základovú dosku, vrátane pätky základov. V prípade, že sú základy domu zle zaizolované, postupom času môže dôjsť k vlhnutiu múrov a vzniku plesní. Zabezpečuje, že na stavbu nebude mať vplyv spodná vlhkosť od zeme.

Mapelastic Foundation je základ. Ako ju vykonať svojpomocne ? Oficiálna stránka Úradu vlády Slovenskej republiky.