Dvojplášťová plochá strecha

Ploché strechy môžeme jednoducho rozdeliť na jednoplášťové a dvojplášťové , pričom dvojplášťové obsahujú buď vetranú alebo nevetranú vzduchovú vrstvu. S dvojplášťovými strechami sa často stretávame nielen pri starších objektoch, ale pomerne často aj pri novostavbách, hoci sú rizikové. Dvojplášťovú strechu tvoria.

Zazeleňovanie takýchto striech má svoje opodstatnenie aj z hľadiska ekológie a mikroklímy – vegetačné strechy podporujú zdravú klímu, tlmia hluk a chránia strechu aj celú stavbu. Zateplenie dvojplášťovej strechy.

Pri dvojplášťových strechách sa strešný plášť delí na spodný a horný plášť, . Okrem jednoplášťových striech sa v stavebníctve používajú aj dvojplášťové a viacplášťové strechy, ktoré majú medzi jednotlivými plášťami vzduchovú . Táto vzduchová vrstva býva buď vetraná, alebo nevetraná – preto dvojplášťové strechy „vetrané“, alebo „nevetrané“. V zahraničí sa vetraným . Plochá střecha , jednoplášťová plochá střecha , dvouplášťová plochá střecha , tříplášťová plochá střecha , plochá střecha s klasickým pořadím vrstev, plochá střecha s opačným pořadím vrstev, plochá střecha kombinovaná, provozní střecha, střecha pochutná, střecha pojížděná, střešní zahrada, lehká plochá střecha. Hrúbka vzduchovej vrstvy dvojplášťovej strechy sa volí čo najväčšia. Plocha odvádzacích vetracích otvorov sa oproti ploche privádzacích otvorov spravidla .

Rovné strechy si vyžadujú kvalitné izolačné materiály a väčšiu starostlivosť. Výkyvy počasia a zmeny teplôt spôsobujú deštrukcie strešného plášťa, čím sa stáva rovná strecha náročná na starostlivosť aj finančné náklady. Podľa konštrukcie rozoznávame ploché strechy jednoplášťové a dvojplášťové. Plochá strecha je strecha, ktorá je konštrukčne určená sklonom pod 10°.

Minimálny sklon plochej strechy sa pohybuje na úrovni 1° v ploche strechy a 1° v úžľabí. Střecha – střešní konstrukce. Jednoplášťová mechanicky kotvená střecha. Nevětraná střecha s vegetačním porostem . Na základe vyhodnotenia stavu existujúcej plochej strechy je možné riešiť rekonštrukciu strešného plášťa: – úprava a pridanie nových prídavných vrstiev na existujúci strešný plášť,.

Po otvorení strešného plášťa. S ENERGIOU EFEKTÍVNE V . V závislosti od krajských variant tohto systému má objekt jednoplášťovú, alebo dvojplášťovú plochú strechu s tepelnou izoláciou tvorenou prevažne z plynosilikátových dosiek a škvárovým násypom. Tepelná izolácia dvojplášťových striech je tvorená pórobetónovými panelmi.

Na streche sú komory pre ventilátory na odvod . Základnou funkciou strešnej konštrukcie je zaistiť požadované vnútorné prostredie v objekte. Je to najbežnejší typ plochej strechy, ktorú bežne vidíte na tehlových rodinných domoch ale aj na halách výrobnýách podnikov.

Povlaková krytina je k strešnej konštrukcii fixovaná kotviacimi prvkami alebo záťažou ako je napr. Plochá střecha může být nepochůzná, která umožňuje pouze přístup pověřených a poučených osob pro kontrolu stavu konstrukce i zařízení a nezbytnou údržbu, a pochůzná (provozní), která je využívána veřejně pro účely dopravy, rekreace a umístění speciálního technologického vybavení objektu, apod. Ploché strechy jednoplášťové s klasickým poradím vrstiev.

Strecha obmedzene pochôdzna.