Dažďové zvody rozmery

Stanovenie rozmerov dažďových zvodov , a tým aj priradenie veľkosti strešných žľabov, závisí od množstva dažďových zrážok, veľkosti základnej plochy strechy ( pôdorys) a odtokovej hodnoty (sklon, stav povrchu). Z dôvodu zvýšeného nebezpečenstva zanesenia žľabov a zamedzenia vnikaniu dažďovej. Y zistíte plochu A (plochu, na ktorú dopadajú dažďové kvapky). V spodnej tabuľke uvidíte, ktorú alternatívu použijete.

Odpadové rúry sa montujú max.

Odkvap ponúkame v prevedení farebný pozink. Povrchová úprava je v hrúbke mikrometrov polyuretánu z oboch strán a chráni tak aj tak najviac namáhané vnútro žľabu a zvodu. Odtiene KJG: KJG vzorkovník.

Všetky uvedené rozmery sú v milimetroch (mm). Dĺžka pododkvapového žľabu by na jeden vonkajší zvod nemala presiahnuť m. Háky odporúčame rozmiestniť, tak ako je znázornené na obr. Kovové zvodové rúry musia byť .

Menovitá veľkosť žľabu udáva rozvinutá šírka materiálu, rozmery žľabov sú . Určené sú na kompletáž dažďových zvodov pre účely odvodnenia striech. Strešný žľabový systém sa navzájom skladá z tvaroviek s gumovým krúžkom. Upevnenie žľabov pomocou hákov je z pravidla od 5do 8mm.

Napojovacia od- stupňovaná objímka je vhodná na väčšinu rozmerov dažďových kanalizačných zvodov. Dodáva sa v prevedení pre vnútor- né i vonkajšie rohy. Lindab Rainline ponúka množstvo praktického príslušenstva, ktoré . Dažďové zvody , bleskozvody či boxy na žalúzie sú na fasáde tabu. Exteriérové žalúzie je dobré mať vybraté už v projekte vrátane konkrétneho typu a rozmerov.

Závisí od toho riešenie. Dá sa použiť takzvaný aktívny bleskozvo ktorý sa skladá z jednej hlavnej tyče na streche a jedného zvodu do zeme. Montáž a predaj farebný, pozinkovaný odkvapový systém Evromat, KJG, žľaby, ríny, zvody , akcia, lacný.

Odkvapový systém Evromat najvyššej kvality pre odvod dažďovej vody. Presné rozmery pri výrobe zaručujú dokonalé spojenie s ostatnými prvkami odkvapového systému EVROMAT. Plechové profily a tvarovky Žľabové háky Žľaby zvody Strešná krytina Trapézové profily Strešné zachytávače snehu Certifikát ISO Lakovňa Cech Strechárov Slovenska .

PVC ma zvýšenú odolnosť proti UV žiareniu, zaisťuje farebnú stálosť v rôznorodých atmosférických podmienkach a taktiež vysoký a dlhotrvajúci lesk. DPH, predajná bez DPH, predajná s DHP. BRAMAC Systém StabiCor umožňuje využívanie dažďovej vody.

Napojovacia odstupňovaná objímka je vhodná na väčšinu rozmerov dažďových kanalizačných zvodov.