Cezatikový zvod

Cezatiková strešná vpusť s kolenom pre zvod je určená pre spoľahlivé riešenie detailu horizontálneho odvodnenia plochej strechy ( cez murivo atiky ), ktorej povlaková krytina je zhotovená z asfaltových pásov. Vyrobená je z materiálu DUTRAL. Jej súčasťou je odnímatelné koleno pre priame napojenie dažďového zvodu , . Nepodceňujte odvodnenie plochej strechy.

Pri odvodnení plochých striech sa zväčša používajú strešné vtoky napojené na odpadové potrubie. Veľkým nedostatkom je, keď sa strešné žľaby, vpusty alebo zvody zanášajú nečistotami, a tým strácajú schopnosť rýchle a bezpečne odvádzať vodu zo strechy. VPUSTE PVC – slúžia na dovod vody zo strešného plášťa. Vrchný diel vpuste má okraj (manžetu) pre spojenie s izolačným pásom. Na vnútornej strane vpuste v hornej časti je vrúbkovanie pre upevnenie lapača lístia a kameniva.

V prípade, že strecha má atiku po celom obvode plochej strechy je druhá možnosť odviesť vodu do boku cez atiku a následne po fasáde v zvode. Pri tomto riešení odpadá problém s kondenzom v interiéri. Ostáva ale tiež riziko upchatia, preto tiež treba pravidelne kontrolovať a projektovať . Detail hrebeňa s fóliou Bramac Veltitech 120. Kladenie hrebeňa suchým spôsobom. Riešenie hrebeňa s lepenkou + Bramac Veltitech 120.

Odkvap s čelným obkladom. Hľadástavebný materiál Popis: – dažďové zvody na stavbu Parametre: – dažďový zvod DN 1- x – x – cezatikový zvod 3m, farba RAL 90Lokalita: – Bratislava Termín: – dohodou Celková cena. Ahojte, mam jednu otazku. Planujem urobit zvody stresnych odkvapov do jednej centralnej drenaznej jamy.

Koncept by mal byt nasledovny: Vzdy dva odkvapy do jednej vetvy, celkovo dve vetvy do drenazky. Cize od jedneho rohu domu pojde rura k druhemu rohu, tam sa do nej pripoji druhy . Cena diela v rozsahu jeho vykonania podľa oceneného výkazu výmer pre realizáciu diela je zmluvnými stranami stanovená dohodou, a to v súlade so zákonom č.