Caltrate

Explore a wide variety of products with calcium plus essential supporting nutrients like vitamin magnesium and more. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV. Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. V pamäti Podobné Príloha č. Písomná informácia pre používateľa.

Vždy užívajte tento liek . Obrázky pre dopyt caltrate Viac obrázkov pre dopyt caltrate Nahlásenie obrázkov Váš názor si ceníme. Nahlásiť ďalší obrázok Nahláste urážlivý obrázok. Legislatívne zatriedenie.

Registrované humánne lieky. Kód štátnej autority (ŠÚKL). Názov produktu podľa ŠÚKL. TBL FLM – Filmom obalené tablety.

One side is scored and engraved with “D” on the left and “600” on the right of the score.

The score line is only to facilitate breaking for ease of swallowing and not to divide into equal doses. IU of vitamin D (cholecalciferol) per tablet. Who is this product for? For those who require higher amounts of vitamin D. Additional Product Information. Vitamin D helps in the maintenance of strong bones and good health, and the absorption and . Your bone health depends on calcium, vitamin D and calcium absorption.

They provide adequate amounts of calcium with vitamin D in tablet, chew and gummy form for adults and children. Learn how they can be helpful throughout your life. Note: use calcium calculator tool to determine . IU vitamin D ( cholecalciferol).

Includes indications, proper use, special instructions, precautions, and possible side effects. No other calcium supplement has more vitamin Dto help maximize calcium absorption. Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Caltrate PLUS contains: 6mg calcium (calcium carbonate).

Shop Target for products you will love from caltrate.