Bezvýkopové opravy potrubia

Oprava kanalizácie bez zásahu do životného prostredia. Sanácia potrubia je technológia opravy poškodeného potrubia bez nutnost. Efektívna a overená technológia bez zásahu do životného prostredia.

Sanáciou potrubia predlžujeme životnosť a prevádzkyschopnosť potrubia. Do potrubia , kde je lokalizovaná porucha sa inverznym spôsobom vtiahne nasýtený rukáv ktorý je .

Sanácia odpadového potrubia a kanalizácie je inovatívna technológia opravy poškodeného resp. Sanáciou dosiahneme dlhšiu životnosť a prevádzkyschopnosť odpadového potrubia a kanalizácie. Výhody Sanácie – bezvýkopovej.

Podstatou metódy je osadenie vložky sýtenej živicou do . Relining je bezvýkopová technológia na opravu , rekonštrukciu a sanáciu potrubia , kde sa do pôvodného potrubia vťahuje potrubie nové, ale priemerom menšie. Naše znalosti, zkušenosti a používané technologie nám umožňují realizovat každý váš projekt spolehlivě, včas a efektivně. Bezvýkopové opravy kanalizačních potrubí.

Ať plánujete cokoli, z naší rozsáhlé palety možností vždy vybereme vhodné řešení sanace vaší kanalizace.

Zjistili jste poruchu potrubí a není možné provést v místě opravy výkop? Děláme opravy potrubí a kanalizace bez výkopu vyvložkováním i stavebním výkopem. Kanalizace a potrubí opravujeme bezvýkopově. Společnost Trelleborg epros GmbH je v současné době nejvýznamnějším světovým dodavatelem vybavení a spotřebního materiálu pro bezvýkopové opravy a sanace kanalizačních potrubí.

Z velké části unikátní technologie umožňují zabránit jak úniku odpadní vody do půdy (exfiltrace), tak i pronikání půdních částic a vody . Po důkladném vyčištění potrubí a kontrolou kamery je na předem vytipované místo vložen vak s pryskyřicí nasycenou tkaninou. Zde se vak nafoukne a dojde k přilnutí tkaniny na stěnu potrubí , přebytečná pryskyřice. Jedním ze způsobu bezvýkopových oprav potrubních řadů je relining.

Jedná se o nejjednodušší, nejlevnější a nejznámější způsob sanace stávajících potrubních systémů. Samotný princip reliningu spočívá v zatahování PE potrubí s vnějším průměrem menším, než je vnitřní průměr stávajícího potrubí. Jsme inovátory – vyvíjíme a aplikujeme nejnovější poznatky v oboru bezvýkopových oprav kanalizačních a vodovodních potrubí. Porovnajte firiem v lokalite Piešťany: AQUA DEFEKT, s. TRASKO zajišťuje komplexní služby od monitoringu TV kamerou, čištění, frézování kanalizačním robotem – kompletní bezvýkopové technologie. Nová technologie bezvýkopové opravy formou sanace v kanalizaci přichází do Pardubického kraje.

Popraskané, uskočené, netěsné odpadní potrubí ? Není vůbec žádný problém. Zarůstají do potrubí kořeny?

Roboticky je odstraníme a potrubí. Tuto technologii realizujeme na průměry potrubí DN 70mm- DN 400mm do vzdálenosti jednoho úseku cca 50m, zejména na domovních přípojkách od domu do hlavního řadu a hlavních stok.