Zvuková izolácia sadrokartonových priečok

Izolačné materiály možno použiť pri výstavbe novej konštrukcie priečky , respektíve ako dodatočnú izoláciu existujúcich vnútorných stien. Minerálna izolácia ISOVER sa najčastejšie používa do ľahkých konštrukcií sadrokartónových priečok Rigips, kde zlepšuje akustické aj protipožiarne. Rolovaná izolácia zo sklenej minerálnej vlny ISOVER UNIROL PLUS sú vhodné pre akékoľvek tepelné, zvukové , nezaťaženej izolácie vhodné na izoláciu priečok , ale aj k . V prípade sadrokartónových priečok je špecifikácia systému s deklarovanou požiarnou odolnosťou záležitosťou výrobcu systémov (napríklad Knauf) a obsahuje.

Pri riešení deliacich stien medzi dvomi vykurovanými priestormi je žiadané dosiahnuť maximálnu zvukovú izoláciu – vzduchovú nepriezvučnosť R´w.

Najlepšie a asi aj najlacnejšie bude vymurovať priečky a oblepiť SDK. Okrem lepšej zvukovej izolácie budú mať steny väčšiu pevnosť a bezproblémové vešanie nábytku na hmoždiny. Medzi poschodiami to vyrieši podlahový polystyrén pod poterom ale samozrejme existujú aj drahšie varianty. Nasledujú finálne práce, čiže maľovanie, tapetovanie a dekorovanie stien.

Tu už všetko zostáva na vašej fantázií. Zvuková izolácia stien svojpomocne vám ušetrí nemalé peniaze. Tepelná a zvuková izolácia.

Optimálna je izolácia v hrúbke šírky CW profilu. Je potrebné zabrániť zosunutiu izolácie v dutine napríklad použitím príchytiek Pendex. Z hľadiska hlukovo izolačných vlastností priečky je bezpodmienečne nutné použiť prípojné PVC tesnenie a pri montáži podložiť sadrokartónové platne tak, aby neležali na. V prípade zvýšených požiadaviek na zvukovoizolačné vlastnosti priečky je potrebné zabrániť pozdĺžnemu prenosu zvuku prerušením vrstvy plávajúcej . Táto norma rovnako stanovuje požiadavky na zvukovú izoláciu deliacich konštrukcií medzi miestnosťami v budovách a na zvukovú izoláciu obvodových plášťov budov vrátane. Steny medzi jednotlivými sálami multikín, na ktoré sú kladené požiadavky na váženú vzduchovú nepriezvučnosť až dB, sú zo sadrokartónu.

Postup realizácie akustickej izolácie sadrokartónových priečok s použitím minerálnej vlny ISOVER a. Pomôže odpružené uchytenie potrubia, alebo inštalačná priečka zo sadrokartónu , ktorá sa pred kritickou stenou vyplní izoláciou z minerálnej vlny. Ak sa rozhodnete tieto hodnoty vylepšiť, mali by ste urobiť zvukovú izoláciu obvodových stien, podláh a stropov. Je to náročnejšie riešenie . Priečky slúžia k členeniu interiérov na miestnosti, ale aj na vedenie inštalácií.

Spĺňajú estetické, ale aj stavebno-fyzikálne požiadavky. Izolácie priečok a podhľadov sú využívané predovšetkým na zlepšenie akustiky konštrukcií. Najčastejšie sa používajú minerálne izolácie ISOVER v hrúbkach a 1mm. Minerálne izolačné dosky zo sklených vlákien s vynikajúcimi zvukovoizolačnými vlastnosťami určené na akustickú izoláciu ľahkých sadrokartónových priečok ,.

Dosky Isover ORSET sú vhodné zvlášť pre nezaťažené tepelné, zvukové a protipožiarné izolácie šikmých striech s vkladaním medzi krokvy s roztečou do m, . Akustická izolácia priečok je ideálna pre nové i rekonštruované stavby. Sadrokartónové priečky a polopriečky sú ideálnym riešením. Ak potrebujete oddeliť miestnosť od okolitého hluku, vhodným riešením je dvojité opláštenie sadrokartónovej konštrukcie vyplnené minerálnou vatou. Táto kombinácia je najlepšou zvukovou izoláciou , ktorou dosiahnete absolútne súkromie. Priečky Knauf splňujú tepelné a zvukové izolačné požiadavky.

Majú vynikajúce požiarne ochranné vlastnosti. Základná nosná konštrukcia môže byť z oceľových profilov aj dreveného laťovania. Kovová konštrukcia z profilov z oceľového plechu se obloží sadrokartónovými doskami, to znamená, že na každú stranu se. Podľa počtu stojok (CW profilov) na priečky s jednoduchou alebo dvojitou konštrukciou.

Jednoduchá konštrukcia, jedenkrát obojstranne opláštená. Dvojitá konštrukcia, dvakrát obojstranne opláštená. Použitím izolácie rockWooL v odskúšaných sadrokartónových systémoch priečok , môžeme dosiahnuť požiarnu odolnosť až eI 1DP1. Z hlukovo izolačných dôvodov sa do priečky.

Nosné profily sadrokartónových dosiek predsadené pred tvárnicovou stenou YTONG mm. Zásady pre konštrukciu hmotných priečok. Klasické vyhotovenie murovanej priečky.

Ponúkame Vám jedinečné a zaručene funkčné riešenia s použitím kvalitnej zvukovej izolácie Na Slovensku je problém zlej akustiky medzi bytmi v panelový. Ako povrchovú úpravu je možné použiť namiesto bežnej bielej sadrokartónovej dosky modrú akustickú dosku od firmy RIGIPS, ktorá citeľne zvyšuje mieru .