Zateplenie základovej dosky

Druhou možnosťou, ako zabezpečiť celoplošné zateplenie základových konštrukcií, je pri variante základovej dosky použiť Austrotherm XPS – tepelnoizolačný systém základovej dosky, ktorý slúži na zateplenie základovej dosky zo spodnej strany. Vhodné materiály na toto riešenie sú Austrotherm XPS. Mio dik za dobru radu s tou terasou.

Zateplit teda aj obvodove pasy? Nasiel som tu vela starych tem,ale chcem aktualne info nie info stare 4-5rolov,ak vas . Ak je to možné, vkladáme izoláciu sokla až pod terén.

V prípade suterénnych priestorov, ktoré slúžia k bežnému užívaniu , izoláciu pokladáme až k päte základu suterénnej steny. Ak nemáme využívaný suterén, spravidla stačí izoláciu zatiahnuť do nezamŕzajúcej hĺbky, ktorá ja cca . Zakladanie nízkoenergetického domu 360mso zateplením obvodových základových pásov styrodurom. Najvyššie požiadavky na Austrotherm XPS Domy sa stavajú čoraz väčšie a ťažšie a tlak na tepelnú izoláciu pod základovou doskou je enormne veľký. Tepelnoizolačné materiály Austrotherm XPS s vysokou odolnosťou proti tlaku sú preto veľmi vhodné na vytvorenie tepelnoizolačnej vrstvy pod . V dnešnej dobe neustále sa sprísňujúcich noriem a požiadaviek na energetickú úspornosť stavieb je tento krok nevyhnutný.

Bohužiaľ najmä v prípade starších rodinných domov je tento krok . Veľmi častým problémom starších stavieb je nedostatočná alebo vôbec žiadna izolácia základov. Dochádza tak k premŕzaniu konštrukcie, vznikaniu vlhkosti a následnému vzniku plesní a pod.

Chytrá pena je výborný pomocník pre zateplenie základov a dokáže vyriešiť niekoľko problémov naraz. Pre pasívne domy je to nevyhnutné. Veľa stavebníkov si zateplenie základových pásov mýli so zateplením sokla. Keď je v zime vonku -15°C, tak pol metra pod zemou určite nebude plusová teplota. Teplo akumulované v stene tak uniká do . V tendencii celosvetového zvyšovania cien energie sa stále väčšia pozornosť sústreďuje na znižovanie jej spotreby.

Kvalitnou tepelnou izoláciou budov sa dá znížiť spotreba energie na vykurovanie až o , pričom ekonomická návratnosť investícií sa pohybuje od niekoľkých mesiacov do niekoľkých rokov. Hydroizolácia základov a hydroizolácia základovej dosky je jednoznačne jeden z najdôležitejších stavebných procesov každej stavby. Preto dbajte na výber a použitie vhodných.

Horné tri obrázky zobrazujú konštrukciu jednotlivých typov základov. Na obrázku vľavo je základový pás bez zateplenia základovej časti konštrukcie, na obrázku v strede je základový pás aj so zateplením základovej časti a na obrázku vpravo sa nachádza základová doska tepelne zaizolovaná po celom svojom obvode. Na stavbu rodinného domu sme sa rozhodli použiť katalógový projekt. Ten vo väčšine prípadov nezohľadňuje špecifické danosti prostredia, v ktorom bude rodinný dom postavený. Týkalo sa to hlavne základov domu, ktoré sú v projektoch tohto typu štandardne vyprojektované.

Náklady na konštrukciu a izoláciu základov . Dodatočným zateplením boku dosky extrudovaným polystyrénom a zasypaním do penoskla bude tepelne izolovaný celý základ stavby bez tepelných mostov. Takto zhotovená doska nepotrebuje dodatočné zatepľovanie z . Vášho rodinného domu, získate ako bonus pri použití Keramzitu aj zníženie záťaže na pôdne podložie pod rodinným domom. Malý presah hydroizolácie.

Nechránené základové pásy. Základová železobetónová doska. NP: oceľobetónová doska – . To znamená zatepliť aj priestor pod základovou doskou.

Netradičným spôsobom je zateplenie sokla a základu tzv. Dosky z extrudovaného polystyrénu sú ideálne ako tepelná izolácia vonkajších stien suterénneho muriva v kontakte so zeminou.