Zateplenie vodovodneho potrubia

Náklady na opravu škôd nepríjemne zaskočia každý rozpočet domácnosti alebo firmy. Vodovodné a iné potrubia účinne a nekompromisne pred mrazom chráni inteligentný systém termokáblov . Izolácia vodovodného potrubia by mala byť súvisláa bez tepelných mostov p ri dostatočnej izolačnej hrúbke (viac v kapitole Vykurovanie – Ohrev vody). Pri kanalizačnom potrubí je mimoriadne dôležitá odborná dodávka a montáž, pretože nesprávne napojenie odbičiek, nedodržanie spádu, či chýbajúce vetranie kanalizácie . Tepelné izolácie potrubia rozvodov kúrenia a vody tvoria neoddeliteľnú súčasť distribučných systémov vykurovania alebo chladiarenských zariadení.

Ochrana vodovodného potrubia proti zamŕzaniu.

Tepelná izolácia bežne používaná na potrubie nie je dostatočnou ochranou proti zamŕzaniu. Dlhšie pôsobenie teplôt pod bodom mrazu na nechránené potrubie vedie k obmedzeniu dostupnosti tečúcej vody a nezriedka k zamrznutiu a poškodeniu potrubia či ventilov. Pri stavbe domu či jeho generálnej rekonštrukcie rozhodne zvážte možnosť izolácie potrubí.

Vzhľadom k stále rastúcim cenám energií sa vám totiž oplatí premýšľať aj o nej. Izolácia potrubia je vyrábaná z rôznych izolačných materiálov. Najdôležitejšie a najpoužívanejšie z nich sú polyuretánová PUR pena . Okrem ochrany potrubia proti zamrznutiu je možné uvedenými vykurovacími káblami riešiť i doprovodné ohrevy technologických zariadení, u ktorých sa často dosahuje vysokých teplôt a výkonov. S ohľadom na náročnosť ich použitia je v tomto prípade nutný technický návrh vypracovaný spoločnosťou V-systém elektro.

Systémy devi na temperovanie a ochranu potrubia pred mrazom je možné inštalovať prakticky na akékoľvek potrubie , ktoré má byť chránené pred mrazom, alebo v ňom má byť udržovaná určitá teplota.

Mam vodovod vedeny zvnutra domu v podlahe do exterierovej (vonkajsej) strany steny, kde je na spodku pri vystupe vodovodu vypustno uzatvaraci ventil – z exterierovej strany. Cize ked tento vonkajsi vodovod chcem zazimovat, uzavriem privod vody na ventile umiestnenom . V zimnom období veľmi často dochádza k poškodeniu vodomeru a vodovodného potrubia mrazom. Ak je vodomer, z rôznych dôvodov, osadený v nedostatočnej hĺbke, odporúčame šachtu dobre zatepliť a uzavrieť. Netreba zabudnúť, že najúčinnejšia ochrana vodomeru a potrubia pred príchodom zimných mrazov je.

V zime sú ohrozené najmä potrubia , ktoré nie je možné dostatočne tepelne zaizolovať alebo uložiť v nezamŕzajúcej hĺbke. Navyše samotná tepelná izolácia nedokáže pri extrémne silných mrazoch ochrániť potrubie pred zamrznutím a poškodením. Termokáble DEVI spoľahlivo chránia vodovodné potrubie.

Koróziu kovov možno vo všeobecnosti definovať ako samovoľný proces rozrušovania kovových materiálov v dôsledku oxidačno-redukčnej reakcie kovu s okolitým agresívnym prostredím. Vnútorný povrch vodovodného potrubia vytvára spolu s prepravovanou vodou vhodné prostredie na elektrochemické . Výber vhodnej metódy obnovy vodovodného potrubia musí vychádzať z jeho dokonalého poznania a situovania v teréne. Pri rekonštrukcii možno realizovať kvalitatívne i kvantitatívne zmeny technických parametrov potrubia , ako napr.

Aj staršie medené potrubia by sa mali vymeniť. V súčasnosti je trendom renovovať rozvody tepla a teplej vody modernými . Ak sa neakceptujú základné požiadavky proti vzniku a rozširovaniu korózie, dochádza k veľkým škodám. Treba si uvedomiť, že zabudované vodovodné potrubie je zložité vymeniť v prípadoch, keď nie je účinná vhodná metóda pasivácie pozinkovaného potrubia.

Príklady korózie vodovodného potrubia sú . Důsledkem byla oteplená studená a vychladlá teplá voda ve vnitřním vodovodu.

Nehrozilo riziko opaření ani nezábly ruce, ale průměrně teplá voda nesplňuje představy o správné funkci vnitřního vodovodu a není ani komfortem pro uživatele. Jedinou výhodou bylo, že nevadilo, když si člověk spletl . Plastové potrubia predstavujú v súčasnosti štandard pre vodovodné rozvody. Podstatný je pritom rovnako materiál rúr . ANALÝZA NIEKTORÝCH OKRAJOVÝCH PODMIENOK VPLÝVAJÚCICH NA VOĽBU SVETLOSTI VODOVODNÉHO POTRUBIA V BYTOVOM DOME.

Pri voľbe svetlosti potrubia studenej a teplej vody v distribučnom systéme je potrebné zohľadňovať viacero hľadísk. V praxi sa najčastejšie svetlosť.