Zateplenie sokla postup

Ahojte, onedlho budem zatepľovať základy a sokel styrodurom (alebo perimetrom, to teraz nie je podstatné), len potrebujem vedieť správny postup. Zemina bude siahať zhruba po vrch základovej platne. Do zeme plánujem dať Styrodur 10cm hrubý.

Nad zemou bude sokel do výšky podlahovej . Sokel predstavuje problematický detail nielen v prípade úplne nezateplených objektov, ale aj pri už zateplených budovách, kde sa naň často zabúda. Správne vyriešený sokel však zabráni premŕzaniu základov a časti terénu pod stavbou, postará sa o zníženie tepelných strát a obmedzí kondenzáciu v .

Takisto ako pri zateplení steny je nevyhnutné aj pre oblasť sokla vždy použiť technologický postup konkrétneho zatepľovacieho systému. Rovnako ako pre ETICS musí byť podklad pre soklové izolácie vyzretý, bez prachu, mastnoty, výkvetov, pľuzgierov a odlupujúcich sa miest, biotického napadnutia a . Hoci detail sokla nie je technologicky zložitý, ba ani finančne náročný, je nutné dodržať správny technologický postup. Tepelný most (základný dôvod vzniku plesní v interiéri) možno odstrániť zateplením sokla pomocou soklovej tepelnoizolačnej dosky na báze expandovaného penového polystyrénu s . Jednoduchý videonávo jak zateplit sokl na kotakní fasádě.

Videonávo jak zateplit sokl rodinného domu svépomocí. Dozvíte se, jak vyřešit prostupy a jak elegantně. Ukážka izolácie suterénu – sokla , tepelnou izoláciou ISOVER EPS PERIMETER, resp.

Dosky pre sokel sú vyrábané lisovaním do foriem, to umožňuje docieliť minimálnu nasiakavosť a vysokú pevnosť v tlaku.

Majú názov podľa funkcie a umiestnenia na objekte. Líšia sa rozmerom, obvodovou hranou a profilom povrchu. Na zateplenie sokla a spodnej stavby sa používajú dosky z extrudovaného polystyrénu . Straty cez základy výrazne prispievajú k celkovým stratám domu.

Vedeli ste to alebo považujete zatepľovanie základov za celkom zbytočné? Z hľadiska najvhodnejšieho technologického postupu stavebných prác by sa mala prípadná montáž okien, dverí a práce súvisiace s osadzovaním vonkajších otvorov realizovať ešte pred začiatkom zatepľovania. Pri osadzovaní týchto prvkov je vždy nevyhnutné počítať aj so zatepľovacími prácami.

Netradičným spôsobom je zateplenie sokla a základu tzv. Ide o netradičné, doposiaľ málo používané riešenie zateplenia sokla , ktoré je vhodné najmä v prípadoch, keď sa v okolí stavby nedajú robiť výkopové práce. Tepelná izolácia sa dá jednoduchým spôsobom položiť pod odkvapový . Chybných realizácií je totiž stále veľa. Na každé stavebné dielo so správne zhotoveným soklom pripadá dvadsať nesprávnych realizácii. Nasledujúce schémy zobrazujú nesprávne aj správne možnosti . Sokl je nedílnou části každé stavby.

V posledních desetiletích se naštěstí i tyto části stavby staly dalším místem, kterému je věnována pozornost i během zateplování. Bohužel i přes maximální snahu výrobců materiálu určeného k zateplení soklu v rámci školení a konferencí se stále můžeme setkávat. Tento článek pojednává o postupu při zateplení objektu a je zaměřen na zateplení soklové části objektu, zvané také perimetrové části objektu. Perimetrová, soklová část objektu je velmi.

Chcel by som zaizolovat polystyrenom, sokel extrudovany polystyren.

Ako to urobit ak dlhsia stena ma vodorovnu . Veľa stavebníkov si zateplenie základových pásov mýli so zateplením sokla. Keď je v zime vonku -15°C, tak pol metra pod zemou určite nebude plusová teplota. Teplo akumulované v stene tak uniká do zeme. Na čo ešte nesmiem zabudnúť pri realizácii základov?

Zavolajte nám a my vám poradíme. Pokiaľ mienite previesť zateplenie s maximálnou profesionálnou účinnosťou musí byť oblasť soklu použitá izolačná doska z extrudovaného polystyrénu pre styk so zeminou. Pre založenie sa používa soklová lišta, pretože ukladanie izolantu – polystyrénu alebo nobasilu – sa začína od sokla.

Zateplenie podlahy je dnes už súčasťou bežného stavebného postupu novostavieb, no nebolo tomu tak vždy, najmä nie v minulosti. V prípade domu je treba vnímať tepelnú izoláciu komplexne, čo znamená, že na zateplenie podlahy musí nadväzovať aj zateplenie sokla a obvodových stien. Postup zateplenia by mal sledovať pokyny od dodávateľa certifikovaného ZS.