Zateplenie plochej strechy

Tento moderný spôsob zateplenia v sebe skrýva veľké možnosti využitia plochej strechy. Pri rodinnom dome môžeme týmto spôsobom zatepliť pochôdznu terasu bez obáv, že nám pod ňou bude mrznúť, ak bývame v centre mesta, môžeme si týmto spôsobom zhotoviť strešnú záhradu, u kancelárskych budov možno na . Dané produkty je možné použiť aj pri zelených strechách. V prípade potreby vám radi spracujeme návrh . Na zabezpečenie tepelnej a akustickej pohody v podstrešných obytných priestorov je potrebné vhodne zvoliť tepelnú izoláciu plochej strechy.

Zateplenie plochej strechy Ďalších fotografií v galérii.

Každá strešná konštrukcia pri svojom zrode či oživení a vylepšení vlastností prejde náročným procesom. Najprv ju treba vymyslieť primerane stavbe a prostrediu, navrhnúť podľa noriem, dôsledne realizovať a neskôr sa pravidelne starať o jej údržbu. Základnú časť konštrukčného riešenia plochej strechy tvorí optimálne navrhnutá a vhodne zabudovaná tepelná izolácia a jej ochrana proti vonkajším vplyvom. Na zateplenie plochej strechy sa odporúča použiť tvrdšie materiály so zodpovedajúcou pevnosťou v tlaku, ako sú napríklad tuhé strešné dosky na . Ukážka pracovného postupu zateplenia plochej strechy tepelnou izoláciou z kamennej vlny ISOVER R a. Súčasný stav strechy je dobrý, netečie, pred rokmi bola obnovená asfaltovými pásmi.

Strecha je jednoplášťová s keramickým stropom. Skladba strechy bude hydroizolacia: parozabrana, Fatrafol 81 geotextilia Tatratex 20 poplastovane plechy na atiku v s. Tepelna izolacia je EPS .

EPS polystyrénu, tvrdej PIR peny alebo minerálnej vlny. Ponúkame Vám tiež PVC fólie, geotextílie a výrobky Gulle ( strešné vpuste, chrliče, odvetrávacie komínky atď.). Popis technologického postupu izolácie a zateplenie plochej strechy. Prinášame Vám kalkulačku pre okamžitý výpočet ceny strechy.

S kalkulačkou získate predstavu koľko stojí rekonštrukcia, zateplenie novej plochej strechy. Výsledná cena strechy, je vypočítaná z priemerných cien, za ktoré strechy realizujeme. Navrhnúť správne konštrukčné riešenie plochej strechy vrátane umiestnenia tepelnej izolácie nie je jednoduchá záležitosť a je to prvý predpoklad plnenia funkcie strechy.

Zabraňuje taktiež prieniku tepla, takže sa dom alebo byt v letných mesiacoch neprehrieva. Samozrejmosťou súčasných striech je, že spĺňajú svoju prvoradú úlohu – ochranu interiéru pred atmosférickými zrážkami. Nevšedné rozmery stavieb a atypické pôdorysy budov či netradičný terén pozemku sú pre tvorbu plochej strechy výzvou. V súčasnosti často využívaný spôsob spádovania plochej strechy je zlúčenie spádovej vrstvy s tepelnoizolačnou.

Táto vrstva chráni konštrukcie pred nepriaznivým. Dodatočné zateplenie striech je náročnejšie než zateplenie fasády, a preto spolupracujte s odborníkmi. Tí posúdia stav konštrukcie, navrhnú. Taktiež po zateplení strechy nepreniká teplo do stropov bytov, takže sa byty v letných mesiacoch neprehrievajú.

Pre zateplenie plochej strechy používame kvalitné polyuretánové dosky. Ich výhodou je dlhá životnosť. Ploché strechy na starších stavbách často zatekajú alebo spôsobujú úniky tepla v zime.

V lete zas môžu privodiť prehrievanie interiéru budovy.

Príčinou týchto problémov býva opotrebovaná izolačná vrstva, ktorú treba renovovať alebo kompletne vymeniť za novú. V návrhu musia byť zahrnuté tepelné, statické, korózne špecifiká strechy. Tieto majú veľký vplyv na to, či bude strecha kvalitne opravená.

Ak sa do úvahy dané prieskumy a posúdenia nezahrnú, následkom môže byť neekonomická oprava, alebo dokonca zhoršenie celkového stavu strechy. Vrstvy zateplenia plochej strechy.