Vymena vzduchu na osobu

Dávka vzduchu na osobu je uvedená v tab. Vzorec na výpočet výmeny vzduchu. Vypočítať potrebnú intenzitu výmeny vzduchu na osobu alebo na mpodlahovej plochy. Vypočítať požadovanú intenzitu výmeny vzduchu založenú na stave rovnováhy a na požadovaných kritériách na úroveň CO2. HYGIENICKÉ KRITÉRIÁ A ODPORÚČANÉ HODNOTY.

Požiadavky na množstvo vymieňaného vzduchu na osobu.

Príklady parametrov tepelno-vlhkostnej mikroklímy pre . Na jednu osobu v spálňach treba počítať s výmenou asi m³ vzduchu za hodinu, pri ľahších domácich prácach je to okolo m³ a v kúpeľni asi m³ . V obytných miestnostiach bytov a ubytovacích zariadení sa požaduje výmena čerstvého vzduchu za hodinu na jednu prítomnú osobu podľa platnej tech- nickej normy. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO. Nevyhnutná výmena vzduchu v obytných miestnostiach sa pohybuje okolo až 8- násobku objemu priestoru za hodinu, pri zvýšenej činnosti okolo násobku.

Po vzore „tropickej” symboliky sa teda nachádzame uprostred obdobia zatvorených okien. Aj keď cieľom tohto článku nie je uľahčovanie hrozby, ktorú prinášajú vlhnúce steny a plesne, oveľa závažnejšia je hrozba dlhodobého pobytu vo vydýchanom vzduchu. Pritom zdravotne správna výmena vzduchu vetraním väčšinou .

Použitý oběhový vzduchu musí být vyčištěn tak,. Po vzoru „tropické” symboliky se tedy nalézáme uprostřed období zavřených oken. I když cílem tohoto článku není zlehčovat hrozby vlhnoucích stěn a plísní, daleko závažnější je hrozba dlouhodobého pobytu ve vydýchaném vzduchu.

Přitom zdravotně správná výměna vzduchu větráním většinu lidí ohromí . Množstvo vyprodukovaného COna osobu činí podľa aktivity až l za hodinu. Výmena vzduchu by mala objemovo zodpovedať odporúčaniam hygienikov. Odborníci preto pre komfortné bývanie navrhujú na osobu minimálne m³ vzduchu a m³ pri fyzickej aktivite. Pri vetraní sa upraví teplota vzduchu ešte pred tým, než sa dostane do klimatizovanej miestnosti.

Množství vzduchu odváděného z větraného prostoru je rovno objemovému průtoku ventilátoru. Orientačná intenzita výmeny vzduchu , ktorej hodnoty môžu byť v rôznych štátov upravené rozdielne zákonnými predpismi, ktoré majú prednosť pred nižšie. Najdôležitejšie je podľa mňa uvedomiť si, kedy je vhodné používať dávku čerstvého vzduchu na osobu a kedy treba počítať výmenu vzduchu v priestore počtom výmen za hodinu. Pri tom však treba akceptovať aj všetky okolnosti, ktoré majú vplyv na voľbu: objem miestnosti, svetlá výška miestnosti, voľný . Výpočet založený na výmene vzduchu na osobu alebo na mpodlahovej plochy. Kvalita vzduchu a kritérium vetrania.

Hodnotenie VPB návrhové ukazovatele.