Vermikulit vlastnosti

Nalézá se v různých částech světa, ale naše informace se týkají vermikulitu , který se těží v oblasti Palabora v severní provincii Jihoafrické republiky. Je to fylosilikát so štruktúrou podobnou mastencu. Okrem striedania vrstiev t-o-t má v medzivrstevných priestoroch iné molekuly.

Optické vlastnosti : Barva: žlutohnědá, zelenohnědá. Lesk perleťový až mastný, průhlednost: průsvitný, vryp nazelenalý. Chemické vlastnosti : Složení: Mg , Fe , Al 2.

V práci jsou nejdříve obecně popsány minerální plniva a jejich členění. Následuje kapitola, kde je charakterizován minerál vermikulit , jsou zde popsány jeho vlastnosti a použití. Poslední část práce se zaměřuje na způsoby modifikace jílových plniv. Důležitou částí je i samotná modifikace vermikulitu a jeho vliv na kompozity . Fyzikálne a chemické vlastnosti. Vo svojom zložení obsahuje oxidy kremíka, železa, vápnika, draslíka, horčík . Původně byl pojmenován dle prvního dolu, kde byl těžen Zonolite.

Základní údaje o minerálu. Nehorľavá izolácia vyrobená z expandovaného vermikulitu a anorganického pojiva.

Neobsahuje žiadne minerálne ani sklené vlákna a je bez azbestu. Materiál je ľahko opracovateľný a má veľmi dobré zvukovo a tepelnoizolačné vlastnosti. Má jedinečné vlastnosti při schopnosti nasáknout vodou a tím je ideální substrát pro líhnutí plazích vajec od hadů, želv, agam, gekonů a dalších plazů. Dioktaedrické i trioktaedrické formy. Schopnost kationtové výměny.

U mnoha druhů plazů kapky vody na vejcích zabrání vývoji zá. Uvedené typy minerálních granulí zahrnujeme do skupiny anorganických izolačních. Vlastnosti jsou tedy stejnéjako u jiného materiálu na bázi keramického střepu. Vermikulit je substrát pro líhnutí plazích vajec. Zrna jsou téměř kulovitá a mají pevnou slinutou skořápku.

Písky a substráty do terárií). Hodnocení produktu: 1 (recenze). Použití: Substrát pro líhnutí plazích vajec. Rádi bychom záležitost uvedli na pravou míru a prezentovali vám vlastnosti materiálu skutečné, bez zamlčování jakýchkoli negativních vlastností.

Díky porézní struktuře váže mnoho vody, udržuje kolem sebe vlhké prostředí,. Informace o tom, že vermikulitové izolační desky bobtnají, nemůže být pravdivá, a to z podstaty složení materiálů těchto izolačních desek. Díky vermikulitu vykazujítyto nástřiky velmi dobré tepelně izolační vlastnosti , což se projevuje nižšími požadavky na výslednou tloušťku ochranné vrstvy.

Jejich nevýhodou je obvykle vyšší cena, ale ta může být částečně kom- penzována nižší spotřebou hmoty a tím i nižší pracností.

Profesionální informace pro agronomy. Obchod so zlatou pečaťou Overené zákazníkmi.