Vazník mozek

Vývojově je nejmladší částí CNS. Tento článek potřebuje úpravy. Můžete pedii pomoci tím, že ho vylepšíte. Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl, Encyklopedický styl a Odkazy. Kalózní těleso (mozkový trámec – vazník – lat. corpus callosum) je shluk nervových vláken spojující obě mozkové hemisféry (na obrázku červeně).

Levá a pravá hemisféra jsou spojeny svazkem nervových vláken, který se nazývá corpus callosum ( vazník ). Vazník je v mozku ženy silnější než v mozku muže. CORPUS CALLOSUM – spojuje je. Koncový mozek = TELENCEPHALON = velký mozek.

S vývojem mozkové kůry se v něm zvětšuje počet vláken a vazník mohutní. Povrch mozkových polokoulí je zpočátku hladký. Postupně se povrch zanořuje do brázd (rýh) a na povrchu jsou patrné jednotlivé závity – gyri. Závity a brázdy umožní výrazné zvětšení povrchu mozkové kůry bez nutnosti zvětšení . Je u savců, zejména u člověka, největší částí mozku. Je tvořen dvěma polokoulemi (hemisférami) navzájem propojenými vazníkem (soubor nervových drah umožňujících tok informací).

Důsledky poškození levé mozkové hemisféry nejsou stejné. Skládá se z několika vrstev nervových buněk. Muž ztratí schopnost mluvit častěji než žena. Proč muži dokážou dělat jen jednu věc?

Mozkové hemisféry propojeny svazkem nervových vláken = vazník. Průměrně o slabší vazník než u žen a přenáší o méně spojů. Propojení obou mozkových polokoulí zajišťuje corpus callosum ( vazník – bílé tì- leso). Leží v hloubce podélné štìrbiny a více než 2miliony nervových vláken spo- juje symetrická i asymetrická místa hemisfér. Nacházíme ji na povrchu mozku – jako cca 2–5 . Napohled vypadá mozek jako mořská houba – měkký, zbrázděný četnými záhyby , našedlý.

Jeho povrch je obalen v mozkových plenách. Na řezu mozkem je v jeho centru vidět světlejší . Chceme-li svùj mozek využívat na maximum, pak je zcela zøejmé, že musíme intenzivnì zapojovat obì hemisféry. Pøetnul jim corpus callosum, onen most mezi hemisférami, poté se zaèal zabývat pacienty z øad lidí, jimž byl tento vazník mozkový pøetnut v rámci léèby epilepsie. V každém oddělení sídlí nejméně jedna základní funkce, která pracuje nezávisle na ostatních.

Levá a pravá mozková hemisféra je spojena svazkem nervových vláken, který se nazývá corpus callosum ( vazník ). Vazník v mozku muže je v průměru o deset procent slabší než vazník v mozku ženy a přenáší asi . Mozková kůra (neokortex) vývojově nejmladší část centrální nervové soustavy, na povrchu mozkových hemisfér plášť o síle 2-mm, obsahující miliard neuronů (celý mozek miliard) buňky uspořádány do 6 . Varolův most prodloužená mícha mozková komora střední mozek podvěsek mozkový centrální kanálek šedá hmota míšní uzlina míšní nerv bílá hmota . Tato jakási spojka, která zprostředkovává komunikaci mezi hemisférami, je u mužů o procent menší. V reálu to znamená , že není v jejich moci, aby lehce propojovali myšlenky s pocity – na rozdíl .