Tvary striech

Typ strechy a jej tvar významne ovplyvňuje energetickú náročnosť domu aj investičné náklady. Preto stojí vždy za zváženie, aký typ strechy si zvolíte. Základnými tvarmi sú ploché (uhol sklonu do 10°), šikmé (uhol do 45°) a strmé strechy (uhol viac ako 45°).

V prípade plochej je výber jednoznačný, pri šikmých strechách je k dispozícii viacero základných typov, prípadne ich kombinácia. Strmé strechy majú opodstatnenie v lokalitách s vysokým úhrnom . Ich výška zodpovedá bočným rovinám strechy, uhol sklonu však môže byť .

Hrebene sa pokrývajú podľa sklonu strechy so sedlovito formovanou hrebeňovou. Pultová střecha model Pultová střecha. Sedlová střecha model Sedlová střecha. Stanová střecha model Stanová střecha.

Valbová střecha model Valbová střecha. Kombinace valbových střech nad . Tvary striech : – pultová. Terminológia hrán strechy: . Všetko o montáži krovov Konštrukcia zastrešenia.

Konštrukcie zastrešenia šikmých striech sa väčšinou realizujú pomocou drevených konštrukcií krovov. Umožňujú preklenutie pomerne veľkých rozponov, rôznych tvarov a sklonov strešných rovín podľa architektonického návrhu a funkčných požiadaviek. Predmet: Stavebné konštrukcie (Technické predmety) Ročník: 2. Autor: Beáta Sárossyová Typ dokumentu: Učebný materiál.

Licencia: Jazyk: Slovenčina. Jaké typy střech rozlišujeme? Typy střechy se určují podle jejich tvaru , sklonu, počtu plášťů či funkce. Základní tvary střech jsou pro řemeslníky i odbornou veřejnost dostatečně známé , nicméně v praxi se setkáváme s celou řadou kombinací jednotlivých tvarů střech mezi sebou.

Prakticky pak lze doplnit název střechy o další rovinu, která na střeše vzniká tzn. Strecha je neoddeliteľnou súčasťou konštrukcie každej budovy, ktorá od pradávnych čias chráni stavbu a jej obyvateľov proti nepriazni počasia. Věžová střecha vytvořená z výseků rovinných ploch.

Střecha vytvořená ze dvou konoidů. Při pohledu na Prahu seshora můžeme pozorovat různé tvary střech . V průběhu historie se měnily tvary střech a zejména jejich sklony1. Sklony původních střech románských kostelů byly často velmi malé (30° až 40°), jak můžeme zjistit z otisků na štítech pod pozdějšími krovy.

Gotické kostely mají střechy se sklonem kolem 60°, v období renesan- ce se sklony postupně zmenšují (55° až 40°), . Pri výbere strechy musíte prihliadať na základné kritériá, ktorými sú funkčnosť, vzhľad a náklady a to nielen na výstavbu ale aj na neskoršiu prevádzku domu. V minulosti se při realizaci těchto střech samozřejmě .

Podľa​​geometrie​​ tvaru : rovinná​​(obyčajná), plastická​​(tvarovaná), vlnovková​​(esovky), korýtková, zvláštna. Podľa​​rovinnosti​​povrchu​​líca: hladká, ryhovaná, profilovaná, granulovaná. Podľa​​spôsobu​​vzájomného​ ​spájania: hladká​​bez​​drážky, jednodrážková, dvojdrážková, kombinovaná.

Odborná exkurzia – Drevodomy a tvary striech , Žilina.