Trojfázový transformátor

Pri návrhu transformátorov berieme do úvahy to, v ktorom mieste elektrizačnej sústavy budú umiestnené a podľa toho sa rozhodneme, akú schému navrhneme pre spojenie ich vnútorných vinutí. Charakteristickým údajom o zapojení vinutia trojfázového transformátora je hodinový uhol, ktorý uvádza fázový posun medzi . Třífázový transformátor má jádro se třemi sloupky, na jednom sloupku mohou být dvě nebo tři vinutí. Jedná se o jeden ze základních stavebních prvků přenosové soustavy.

Typické použití je tedy pro distribuci elektrické energie ve trojfázové soustavě – pro zvýšení napětí pro dálkový přenos a naopak snížení napětí pro . Transformátor používaný v zdroji vysokého napätia pre klasické obrazovky.

V pamäti Podobné Preložiť túto stránku 13. Může být složen ze tří jednofázových transformátorů, nebo magnetický obvod s vinutím tvoří jediný celek. Používá se druhého způsobu (obr. 5).

Vinutí trojfázového transformátoru se spojuje do hvězdy (Y – obr. 6), do trojúhelníku (D – obr. 6) nebo do lomené hvězdy (Z – obr. 6).

Při spojení do hvězdy jsou . Bývají stavěny buď: – s vzájemným propojením vinutí tří jednofázových transformátorů. Trojfázové transformátory – úvod. Návrh 3-fázového transformátora.

TROJFÁZOVÉ TRANSFORMÁTORY – USPORIADANIE MAGNETICKÉHO. Tri jednofázové transformátory v trojfázovom zapojení – každá fáza má samostatný magnetický obvod. Je to elektrické zariadenie, využívané na premenu. Primární vinutí může být zapojeno do hvězdy nebo do . Zapojení trojfázových vinutí. Prevedenie IP alebo v plechovej skrini IP 23.

Provedení trojfázového transformátoru 2. Rozmiestnenie vinutí: B. Vnútorné zapojenie vinutí: C. Hodnoty: Združené napätie: Uz = Uf. Výkon pri zapojení sekundáru trojuholník alebo hviezda na tej istej záťaži: Pt = Ph. Príklad: Ph = kW, Pt = kW. Význam a rozdelenie transformátorov.

Väčšinu transformátorov používame na premenu napätia jednofázovej alebo trojfázovej sústavy danej frekvencie na iné napätie s rovnakou frekvenciou. Blokové transformátory sa používajú v elektrárňach s príslušným alternátorom ako jednotka. Sieťové alebo spájacie . Jejich jádro má tři magnetické větve.

Cívky primárního vinutí resp. Využitie jednofázových transformátorov: – v rozhlasových prijímačoch a televízoroch,. Každá fáza má osobitné jadro a primárne a sekundárne.