Tepelná vodivosť kovov

Termocitlivá folie s teplotním rozsahem °C až °C, tři plechy z různých kovů o stejných rozměrech, nádobka na horkou vodu, rychlovarná konvice. Ve vzorovém experimentu byly použity plechy z mědi, hliníku a mosazi o shodných rozměrech, tloušťka všech plechů: mm. Podobné plechy lze sehnat . So stúpajúcou teplotou klesá vodivosť a rastie odpor.

Fyzikálne tento jav vysvetľujeme tepelným pohybom tých častíc vo vodiči, ktoré sa nezúčastňujú vedenia elektrického prúdu, ale bránia voľným nabitým časticiam v ich pohybe.

Zmenu odporu ΔR na teplote. Ve fyzice označuje tepelná vodivost schopnost daného kusu látky, konstrukce ( např. zdi), vést teplo. Součinitel tepelné vodivosti bývá často chybně označován přímo jako tepelná vodivost , součinitel je však měrná tepelná vodivost.

U kovů s rostoucí teplotou klesá, u polovodičů naopak s teplotou roste. Tabulka uvádí hodnoty vybraných fyzikálních veličin některých kovů – hustotu, tepelnou vodivost , měrnou tepelnou kapacitu a teplotní roztažnost. Tepelná vodivost pevných látek.

Udává množství tepla, které projde v ustáleném stavu za sekundu krychlí o hraně metr z dané látky mezi dvěma protilehlými stěnami, mezi kterými je teplotní rozdíl kelvin. Nejvyšší tepelnou vodivost má z kovů stříbro, měď má vyšší tepelnou vodivost než hliník.

Hodnoty měrné tepelné vodivosti různých kovů jsou v tab. Fyzika Teplo Výmena tepla Výmena tepla medzi kovmi a vodou. Chémia Významné chemické prvky a zlúčeniny Kovy a ich zlúčeniny Vlastnosti kovov.

Elektrické pole Vodič a izolant v elektrickom poli. V kovových tyčiach (Cu, Fe, Al), sú rovnomerne rozmiestnené priehlbiny do ktorých ak umiestníme hlavičku zápalky alebo vosk, hravo môžeme pozorovať tepelnú vodivosť jednotlivých kovov. Doručíme so 1ml-ovým liehovým horákom a na stjan nasaditeľný držiak na skúmavky.

V pevných látkách se teplotní vodivost realizuje různými mechanismy v závislosti na povaze meziatomových vazeb. Pro látky s kovovou vaz- bou (kovy, vodiče) se přenos tepla uskutečňuje pomocí volných (vodivost- ních) elektronů – tzv. Schopnosť viesť teplo 8. Prečo kovy vedú elektrický . Skladá sa z troch kovových tyčí rôznych typov (meď, mosadz, nízkouhlikatá oceľ) pripevnených v kovovom ráme a spájajúcich sa v strede pre porovnávanie tepelnej vodivosti rôznych materiálov. Kovový rám zasvorkovaný na trojnožke na bezpečnejšiu prácu. V štruktúre kovu sa nachádza kryštálová mriežka, pre ktorú je charakteristické najtesnejšie usporiadanie častíc.

V kryštáli kovu je každý atóm obklopený až ďalšími atómami kovu. Tabulka měrné tepelné kapacity a součinitele tepelné vodivosti vybraných látek. MERANIE TEPELNEJ VODIVOSTI MATERIÁLU.

CIEĽ LABORATÓRNEHO CVIČENIA.

Cieľom laboratórneho cvičenia je skúmať stacionárne a nestacionárne vedenie tepla vedením pozdĺž valcovej vzorky daného materiálu a určenie tepelnej vodivosti vzorky materiálu. LOHY LABORATÓRNEHO CVIČENIA. Teplo potrebné na ohriatie nejakého telesa o 1° teploty sa nazýva jeho tepelnou kapacitou.

Na meranie tepelnej vodivosti sa používajú aj tenké tyče, ktoré sú umiestnené. DPH, ponúkame variant. Objemové napätie vzniká difúziou voľných nosičov náboja z oblasti s vyššou teplotou do oblasti s nižšou, čím sa elektrická rovnováha týchto oblastí porušuje a vzniká potenciálový rozdiel brániaci ďalšej difúzii.

Merná tepelná vodivosť λT. S rastúcou teplotou vodivosť kovov klesá. Najväčšia vodivosť sa vyskytuje pri K. Teória kovových kryštálov hovorí, že kryštálovú mriežku tvoria kladné ióny spojené elektrónmi, ktoré tvoria elektrónový plyn.

Elektróny sa vyznačujú veľkou pohyblivosťou, a teda ovplyvňujú veľkú elektrickú a tepelnú vodivosť.