Takadiastáza

Přípravek obsahuje monohydrát laktosy a citronovou žluť E 102. Obalené tablety žluté barvy. ADC Číselník – centrálna elektronická databáza farmaceutických produktov. Nie sú k dispozícii žiadne informácie o účinkoch takadiastázy na ľudský embryofetálny vývoj, ani o jeho prestupe placentou. Neboli vykonané ani reprodukčno-toxikologické štúdie takadiastázy u zvierat, podobne ako nebol preskúmaný ani jej mutagénny potenciál.

V pamäti Ak si máte vybrať správny liek, musíte vedieť koľko stojí, aké má účinky a následne ho porovnať s inými podobne účinnými liekmi z tej istej terapeutickej skupiny (IS). Písomná informácia pre používateľa. Informácia o použití, čítajte pozorne!

ORENZYM (takadiastasum) obalené tablety. Držiteľ rozhodnutia o registrácii. Liečivo: takadiastasum 2IU ( takadiastáza ) v obalenej tablete. Pomocné látky: lactosum monohydricum . Diastáza je všeobecné označení pro enzymy štěpící polysacharidy ( škrob), mezi nejznámější patří amyláza.

Léky s obsahem diastázy se používají k léčbě porucha trávení, plynatosti apod. Znam pomocných látek viz bod 6. Přípravky obsahují pankreatické enzymy – lipázu, proteázu a amylázu ( pankreatin). Používají se mezi jídly. Při poruchách trávení škrobovin, luštěnin, ovoce a zeleniny může přinést dobrý účinek takadiastáza. SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU.

KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE. Jedna tableta obsahuje 2m. Liek obsahuje monohydrát laktózy a farbivo citrónová žltá.

Nebol hlásený žiadny prípad predávkovania liekom Orenzym. S predávkovaním tabletami Orenzym nie sú skúsenosti. Príznaky predávkovania takadiastázou nie sú známe.

Takadiastáza nemá špecifické antidótum. Terapia prípadného predávkovania musí byť symptomatická. Hlavní složkou je alfa-amyláza, v menším množství jsou obsaženy i další enzymy, např. Aspergillus oryzae – v medicíne sa používa napr. I: Terapie dyspeptického syndromu buď . PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV.

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš . Jako antiulceroza používáme (4) – mají mukoprotektivní účinky. Príspevky neboli nájdené. Jej hlavnou účinnou látkou je alfa-amyláza, ktorá sa po požití nevstrebáva, je schopná štiepiť polysacharidy a má priaznivé účinky aj pri funkčnej biliárnej dyspepsii. Užíva sa 1-tablety denne po jedle . M HCl, min, 121°C – autoklav).

H na – inkubace cca hod. Přečištění primárního extraktu – odstranění interferujících látek. Liek Orenzym je digestívum (liek podporujúci trávenie).

Užívať ho môžu dospelí a deti vo veku od rokov na liečbu porúch trávenia (nevoľnosť, nadúvanie, pocit nedostatočného trávenia, grganie, pocit plnosti, tlaku alebo nafúknutia žalúdka, prelievanie a škŕkanie v črevách, plynatosť, nadmerný odchod črevných plynov),.