Svetlíky

Zaoblené zasklenie svetlíka je prémiové riešenie zaručujúce čistý výhľad. Inovatívny design zaobleného zasklenia, ktorý nazývame CurveTech, predstavuje spojenie funkčnosti a čistého výhľadu na oblohu. Pokiaľ si prajete komfortné diaľkové ovládanie, . K čomu slúžia kopulové (bodové) strešné svetlíky ? Kopulové (bodové) strešné sú určené na inštaláciu na ploché strechy, alebo na strechy s miernym sklonom. Kopule sa inštalujú na strešný otvor alebo strešný otvor olemovan. Strešné svetlíky na mieru.

Sú vhodné pre všetky typy plochých striech a striech s malým spádom (do stupňov). Kopula sa vyrába z PMMA – akrylátového skla o hrúbke mm tepelným spracovaním. Ponuka materiálov a výrobkov zahŕňa rôznorodé architektonické, stavebno-technické a ekonomické požiadavky objednávateľov. Svetlíky a prestrešenia. Používajú sa najmä zo skla, polykarbonátu, . Stavebniny DEK – Všetko pre Vašu stavbu.

Kvalitné stavebné materiály pre strechy, fasády, izolácie a hrubú stavbu. Systém svetlíkov (anglických dvorcov) pre lepšie využitie pivnice. Najčastejším spôsob presvetlenia pivničných priestorov je prefabrikovaný plastový svetlík ACO. Biely hladký povrch svetlíka vytvára lepšie podmienky pre reflexiu svetla a jeho vstup do pivničných priestorov. Zaisťujú osvetlenie a odvetranie priestorov objektu a takisto môžu zabezpečovať funkciu požiarneho vetrania objektu.

Medzi produkty Awak patria líniové svetlíky a bodové svetlíky , ktoré môžu byť neotváravé, alebo otváravé s funkciou . Továrenské svetlíky obvykle pásové oblúkové s el. Vetracie krídla môžu byť aj v prevedení . Oblúkové svetlíky sú určené pre inštaláciu na plochej streche alebo streche s miernym sklonom a inštalujú sa na strešný otvor alebo na otvor opatrený prírubou resp. Projektování,certifikace. PVC rámu se značkou ACG.

Všetky typy kopulových svetlíkov možno dodávať ako vetracie. U kruhových svetlíkov sa používajú otváracie rámy z polyesteru. Kompletný servis pre strešné svetlíky , RWA klapky, rekonštrukcie svetlikov.

Okrem hlavnej funkcie optimálneho presvetlenia interiéru cez strechu prirodzeným denným svetlom, môže po zabudovaní otváracieho zariadenia slúžiť na denné vetranie s minimálnymi nákladmi. Po doplnení pneumatickým zariadením sa z bodového svetlíka Wemalux stáva vysokovýkonná požiarna klapka na odvod tepla .