Styrcon technický list

Technologický postup výroby je chránený vlastným patentom. Polystyrénové granule sú obalené jemnou cementovou škrupinou, pričom priestory medzi nimi vytvárajú makropórovitú (nekapilárnu) štruktúru. Používa sa na: zateplenie budov z kameňa, alebo nepálenej tehly, zateplenie novostavieb so zvyškovou vlhkosťou z poterov a omietok, . Vytváří se tak tepelněizolační hmota s malou objemovou hmotností, kde povrch granulí polystyrenu obaluje cementová skořepina, která . Mají výbornou difúzní schopnost.

STYREXON technický list. ZLO ENIE: POU ITIE: PODKLAD. SPRACOVANIE: APLIKÁCIA: Suchá maltová zmes na báze cementu, piesku, vápenca a aditív zlepšujúcich spracovate¾nos a ú. Spojovacia vrstva penetračný náter.

Výstužná vrstva sklotextilná mriežka. Faktor difúzneho odporu µ. Dodávame vstupné, textilné, bazénové a priemyselné rohože, ktoré sa hodia pre všetky typy priestorov: domácnosti, výroba, technický priemysel, náraďovne, kancelárie, administratíva, sklady, potravinárske či dokonca gastronomické prevádzky. V ponuke máme riešenia, ktoré spĺňajú hygienické potreby vhodné pre bazény . Zloženie: Styrconové dosky sú vyrobené z granulovaného polystyrénu a cementu. Postup výroby je patentovo chránený.

Použitie: Nehorľavá tepelná izolácia s . Pri technickom osvedčovaní sa postupuje podľa Návodu na európske technické osvedčovanie č. ETAG 00 potom sa pristupuje k vydaniu technického osvedčenia podľa špecifického CUAP. Všetky firmy z oblasti Izolácie, tesnenia v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem. Výmeny strešných okien sa nemusíte obávať Moderné strešné okná nielen skvelo vyzerajú, ale majú aj výrazne lepšie technické parametre. Na jej zabudovanie je záväzný platný technický list , v ktorom sú uvedené ďalšie dôležité informácie v súvislosti s aplikáciou i spracovaním. Pod tlakem těchto technických podmínek sanační opatření často selhávají a dochází vlivem následných škod ke znehodnocení investic.

Finanční prostředky jsou tak . Tá sa do otvoru zatlčie tak, aby tanier bol zapustený v Styrcone a rozopre sa klincom. Každá doska sa kotví min. N únosnosť v ťahu v pórobetóne . Tie sa fixujú na fasádu tak, aby neprevísali a. Technické parametre únosnosť v ťahu v betóne tr.

Plastové príchytky ks. Penetracný náter Duvilax WME kg. Sklenená mriežka m2. Fasádna farba Actin F 5 . Hľadáte projekčnú spoločnosť, ktorá vám vypracuje technicky aj energeticky hospodárne projekty domov, bytových domov?

Vyrábame tepelnú izoláciu vlastnou technol.