Spádové dosky

Spádové dosky rezané z polystyrénu EPS, resp. Predaj zateplenia plochej strechy. Jednosmerné spádové dosky. Vaše hodnotenie: Dodanie 2-dní.

Pre vyspádovanie alebo dospádovanie jednoplášťových striech. Použitie Tepelná izolácia pre dodatočné vyspádovanie plochých striech.

Vyspádovanie taktiež zabraňuje vzniku porúch hydroizolácie a predlžuje jej životnosť. Doporučený typ EPS pre spádové kliny. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ, hr.

Vo väčších hrúbkach sa spádové dosky podkladajú rovinnými doskami ROCKFALL mm. Formát všetkých dosiek je 5x . PLOCHÝCH STRIECH eps 1S, 1S, 2S, ISO-ROOF,. SPÁDOVÉ DOSKY , ATIKOVÉ KLINY.

ZATEPLENIE SUTERÉNNYCH STIEN.

PERIMETER, SOKLOVÉ DOSKY, DRENÁŽNE DOSKY. TEPELNÉ IZOLÁCIE PODLÁH. Nerovnomerné namáhanie hydroizolácie stojatou vodou je predovšetkým dôsledok nesprávnej realizácie strechy – bez spádu.

Aby sa znížilo priame namáhanie povlakovej krytiny, treba zabezpečiť plynulý odtok vody z povrchu hydroizolačných vrstiev do vtokov. To je predpoklad na zvýšenie bezpečnosti . EPS spádové dosky a atikové kliny. To aký typ polystyrénu sa na tieto dosky použije je . EPS 1S (1x1m) za rezanie. Odstraňujú napätie medzi mokrými a suchými časťami strechy. EPS pre spádové dosky100EPS.

Izolácia strechy, domu, základov. Atikové kliny sa používajú na prechod hydro. Spádový systém zaručuje vynikajúcu tepelnú izoláciu plochých striech a súčasne zabezpečuje i vyspádovanie a odvodnenie celej plochy. Tepelnoizolačný systém s ochranou proti podtekaniu, so spádom alebo bez neho.

Rovinné alebo spádové dosky.