Skladba plochej strechy

Ploché strechy Skladba konštrukcie nepochôdzej plochej strechy so spádovou vrstvou PDF. Treba zohľadniť : posúdenia a zohľadnenia množstva vlhkosti obsiahnutej v . Obrátená skladba umožňuje užívateľom veľkú variabilitu vo využití plochej strechy. Zelená strecha (obrátená skladba ) . Na rozdiel od jednoduchej opravy hydroizolačnej vrstvy strešného plášťa, ktorou riešime iba problémy funkčnosti pôvodnej hydroizolácie, tepelná sanácia plochej strechy pokrýva komplexne oba základné funkčné požiadavky skladby strešného plášťa – hydroizolačnú i tepelnoizolačnú funkciu. Práve otázka zabezpečenia .

Podľa skladby strešného plášťa:. Nepochôdzne strechy bez ďalšieho funkčného využitia majú prístup iba z dôvodov údržby, opravy alebo kontroly strešného plášťa. Svoje špecifikum majú aj ploché strechy prejazdné (slúžia napríklad ako vozovka), ktoré vyžadujú vo svojej skladbe aj roznášaciu vrstvu, obvykle sú jednoplášťové so spádom . Je to len funkčná nadstavba plochej strechy pokračujúca svojou skladbou tam, kde by končila pôvodne navrhnutá plochá strecha. Výhodou pri novostavbách je, že ak hydroizolácia tvorí vrchnú časť skladby , dokáže skladba vegetačnej vrstvy nahradiť kotvenie hydroizolácie (vlastná váha), ktoré by bolo . Medzi základné predpoklady funkčnej a odolnej plochej strechy patrí správny sklon a vhodný návrh zloženia strešného plášťa.

Predovšetkým vrchná vrstva. Celú skladbu plochej strechy treba chrániť proti nadvihnutiu spôsobenému namáhaním vetrom, najmä proti saniu vetra.

Projektové zásady obrátenej plochej strechy. Konštrukcia obrátených (inverzných ) striech. V systéme obrátenej strechy je tepelná izolácia ukladaná na hydroizolačnú vrstvu a pri vhodnom zásype je chránená pred prúdením vetra a mechanickým poškodením.

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, spádová vrstva vytvořena tepelnou izolací. Skladby DEKROOF představují spolehlivé a ověřené řešení konstrukcí střech. Náklady na zhotovenie extenzívnej vegetačnej strechy závisia v prvom rade od jej veľkosti a od zvolenej skladby strešného plášťa, ktorá je v podstate rovnaká ako pri klasickej plochej streche.

Hydroizolácia (fólia alebo asfaltový pás) však musí byť odolná proti prerastaniu koreňov rastlín. Najrýchlejším a najspoľahlivejším postupom je posúdiť skladbu v najmenšej hrúbke (R resp. U0). Pokiaľ vyhovie tu, vyhovie skladba strechy ( resp. hrúbka izolácie) v celej ploche.

Tomáš Petříček, podklady: Doc. FAST VUT v Brně, Ústav pozemního stavitelství. BHO- Pozemní stavitelství III snímek: 1. JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY. Prečo vlastne ploché strechy v minulosti tiekli a hlavne prečo je medzi ľuďmi rozšírené „delenie“ plochých striech na „tie čo tečú a tie čo ešte netečú?

Skladba strechy bude hydroizolacia: parozabrana, Fatrafol 81 geotextilia Tatratex 20 poplastovane plechy na atiku v s. Tepelna izolacia je EPS . Skladba s lepeným dvojvrstvovým hydroizolačným systémom na. Strecha obmedzene pochôdzna.