Siete na spevnenie svahu

Ide o protieróznu ochranu a to buď dočasnú, zvyčajne prírodnú a . Siete na spevnenie svahu. Protierózne siete na spevnenie svahu. Sieť na spevnenie svahu ECJ 500.

Vhodné pre sklon svahu max. Jutové a kokosové geotextílie a ich použitie.

O spevňovaní povrchu svahov pomocou kokosových a jutových geotextílií. Potrebujete nakúpiť STAVEBNÝ SORTIMENT? Ponúkáme protierózne a splach zachytávajúce kokosové valce. Kokosové valce využívame na spevnenie brehov, ktoré sú ohrožny eróziou a pre novo vybudované alebo narušené svahy , kde hrozí splach zeminy.

Mreža na spevnenie svahov je ľahká, pružná a odolná proti deform aci. Geosietí je vyrobená z polypropylénu, je UV stabilný, mrazuvzdorná a ľahko sa kráti na mieru. Geosíťovina protierózne zo 1 PP polypropylénu pre spevnenie svahov , brehov, podložie ciest.

Geomreža slúži k ochrannému sieťovanie skalných masívov alebo sanáciám skalných stien.

Zabraňujú alebo usmerňujú pády úlomkov na pozemné komunikácie, železničné trate a verejné alebo súkromné priestory. Pri osádzaní prírodných geotextílií je potrebné zohľadniť požadovanú dĺžku životnosti protieróznej siete a sklon svahu. Ak sa váš svah poškodil na povrchu, čo je zapríčinené hlavne prírodnými živlami, vtedy sa na spevnenie používajú špeciálne siete , matrace, rohože a iné prostriedky.

Tieto vymenované prostriedky sa vyrábajú z prírodných materiálov, a sú len dočasným riešením. Pokladajú sa na svah do doby, kedy na nich nevyrastie tráva . Mriežky vyrobené z polypropylénu, sú vhodné na spevnenie svahov proti erózii pôdy, aj pod. Sú vyrábané z prírodných materiálov – buď z kokosového alebo jutového vlákna, a tým po určitom čase podliehajú samodegradácii – doba rozpadu je závislá od druhu siete.

Podporné spony do ohýbaných sietí. Pozinkovaná ohýbaná kari sieť ako výstuž do svahu – priemer mm. Ohýbaná KARI sieť ako výstuž do svahu – priemer mm. Kari sieť pozinkovaná ohýbaná, ako . Ak sa sklon svahu priblíži k 45°, pripadajú do úvahy oporné múriky z rôznych materiálov.

Koše sú vyrobené zo zváraných alebo pletených sietí z pozinkovaného drôtu či drôtu obaleného plastom hrúbky od mm. Základom na spevnenie svahu , ktorý sa týči nad domom, je obyčajný trávnik. Typickým príkladom dreviny, ktorá k nám bola zavlečená pre spevňovanie svahov a železničných násypov, bol agát, s ktorým sa dnes bojuje ako s nepôvodnou drevinou, pripomína. Veľa sa zabúda aj na inžinierske siete.

Gabiónové konštrukcie na Slovensku.

Sanácia svahu pozostáva z viacerých typov statického zabezpečenia v závislosti od zistenej geologickej skladby a porušení, zvetraní povrchových vrstiev horninového masívu. Majoritnú časť sanácie zabezpečujú vysokopevnostné oceľové siete v kombinácii s trvalými zemnými klincami. Originálny materiál ponúka výhradne na území SR jedine výrobca spoločnosť COMPAG SK s. Zaistenie svahu je dôležité, aby nedošlo k zosuvu pôdy alebo kamene. POUŽITIE FLEXIBILNÝCH OCEĽOVÝCH SIETÍ V KOMBINÁCII SO. ZEMNÝM KLINCOVANÍBIOS OPTIMÁLNE SPEVNENIE SVAHOV.

Alpigeo – Belluno – Taliansko. Officine Maccaferri SpA. V neposlednom rade tento druh plastového pletiva môžete použiť na spevnenie svahov a vytvoriť z ​​neho rošt pod novo založené trávniky.

Plastové pletivo POLYNET je vyrobené z polyetylénu a odolné proti UV žiareniu. Vďaka týmto vlastnostiam výborne odoláva nízkym teplotám a má dostatočnú trvanlivosť.