Rovná strecha oprava

Už v historických obdobiach platili isté zásady, ktoré skúsení strechári pri stavbe plochej strechy obvykle dodržiavajú dodnes. Plochá strecha nesmie mať vodorovné úseky. Za plochú sa totiž považuje strecha so sklonom až stupňov.

Minimálny sklon, potrebný na to, aby mohla voda odtekať, je však . Samozrejmosťou súčasných striech je, že spĺňajú svoju prvoradú úlohu – ochranu interiéru pred atmosférickými zrážkami.

Nevšedné rozmery stavby, atypické pôdorysy domov či netradičný terén pozemku sú pre tvorbu strechy výzvou. Použitím plochej strechy sa elegantne odkrýva jedinečný priestor na jej . Rovná strecha je nočná mora mnohých majiteľov. Pri novej alebo rekonštruovanej plochej streche nezasahujte do strešného plášťa počas záručnej doby, inak zanikne možnosť reklamácie realizačných prác a. Niekedy postačia len lokálne opravy klampiarskych prvkov, oplechovania či hydroizolácie. Vypočítajte si zadarmo cenu Vašej novej plochej strechy alebo opravy vašej starej plochej strechy. Cenu zistíte ihneď online.

Hydroizolácia strechy , hydroizolácia základov stavieb modif.

Speed Syntan alebo fóliou Fatrafol. Skladba strechy bude hydroizolacia: parozabrana, Fatrafol 81 geotextilia Tatratex 20 poplastovane plechy na atiku v s. Tepelna izolacia je EPS . Na čistý a suchý podklad sa kefou nanesie špeciálny náter modifikovany SBS kaučukom určený na opravu a vyplnenie drobných prasklín. Náterom možno odstrániť drobné nedostatky na celej ploche strešnej krytiny a predĺžiť tak životnosť strechy. Vďaka konzistencii a vysokej adhézii k podkladu náter . Asfaltové šindle sú síce veľmi populárne, no v porovnaní s kvalitnejšími krytinami majú približne dvakrát menšiu životnosť, tvrdí odborník na strechy.

Prinášame Vám kalkulačku pre okamžitý výpočet ceny strechy. S kalkulačkou získate predstavu koľko stojí rekonštrukcia, zateplenie novej plochej strechy. Výsledná cena strechy , je vypočítaná z priemerných cien, za ktoré strechy realizujeme. Sedlovú a pultovú strechu sme vám už v našom magazíne predstavili.

V ďalšom pokračovaní seriálu o strešných konštrukciách rozoberieme strechu plochú. Plocha, tvar a výber stavebného materiálu sú najdôležitejšie pre stavbe strechy a oprave strechy. V súčasnosti sa mnohokrát stretávame s javom, kedy sa majiteľ domu pôvodne s plochou strechou rozhodne pre šikmú strechu. V rámci celkovej rekonštrukcie príbytku je tak nutne postavený pred základnú otázku – robím dobre? V minulosti (držiac sa moderných trendov) mala jeho plochá strecha slúžiť, ako pridaná zóna.

Na rozdíl od šikmých střech vyžaduje každá plochá střecha alespoň pravidelnou péči.

Snadný přístup na plochou střechu je na rozdíl od té šikmé negativně vyvážen potřebou údržby. Bytový dom Snina – plochá strecha rok po realizácii prespádovania. Mezi drobné opravy patří vyčištění ucpaného střešního svodu, údržba oplechování, které jinak rezaví a zabránění praskání . Každá plochá strecha je vzhľadom na svoju skladbu a typ, použité materiály, riešené detaily, podmienky, v akých sa nachádza, spôsob používania a nedostatky. Hlavnou príčinou zlyhania a neúspechu návrhov a realizácií obnovy, či opravy plochých striech, je absencia komplexného posúdenia stavu strechy a návrhu . MÝTUS – PLOCHÁ STRECHA NIE JE DOBRÁ.

Počas mnohých rokov vznikol hlavne v našich zemepisných šírkach tento mýtus, ktorý už dávno neplatí. Prvým krokom opravy strechy je diagnostika príčiny poruchy strechy a následný postup jej obnovy. Zvoliť vhodný spôsob rekonštrukcie je základným krokom k úspechu.

Pri nesprávnom určení typu obnovy plochej strechy totiž dochádza k skráteniu životnosti a celkovej funkčnosti strechy. Návrh obnovy závisí od vlhkosti v .