Rekonštrukcia plochej strechy

Pred zhotovením novej hydroizolačnej vrstvy je potrebné upraviť podklad. Podklad musí byť pevný, bez akýchkoľvek nečistôt (prach, hrdza), bez ostrých hrán a stojatej vody. Nesmie byť zmrznutý, môže byť mierne vlhký.

Nové omietky a betóny musia byť vyzreté. Staré, krehké a olupujúce sa vrstvy so slabou .

Bytový dom Ivánska cesta – v Bratislave, súčasť komplexnej obnovy budovy. Princípov, ktoré treba dodržiavať pri stavbe plochej strechy , je však podstatne viac a možných riešení neúrekom. Preto je vhodnejšie pri novostavbe, ale aj pri rekonštrukcii už existujúcej, prípadne poškodenej strechy, zveriť vyhodnotenie danej situácie, návrh, projekt riešenia a jeho realizáciu overenej . Väčšina rekonštrukcií hydroizolácie striech sa realizuje jednoplášťovou plus strechou s možným pridaním tepelnej izolácie medzi pôvodnú a novoaplikovanú hydroizoláciu.

Vytvorenie jednoplášťovej plus strechy bez prídavného zateplenia sa častejšie uplatňuje na priemyselných budovách s nenáročnou . Obrátená strecha ponúka možnosť ponechania existujúcej konštrukcie a využitia dostupných materiálov, rovnako ako úsporu vysokých nákladov na odstránenie. Strecha „Plus“ s doskami ROOFMATE na hydroizolácii je hospodárnym riešením rekonštrukcie.

Prinášame Vám kalkulačku pre okamžitý výpočet ceny strechy. S kalkulačkou získate predstavu koľko stojí rekonštrukcia , zateplenie novej plochej strechy. Výsledná cena strechy, je vypočítaná z priemerných cien, za ktoré strechy realizujeme.

Geotextília Tatratex = 1m2. Záveterná lišta Viplanyl rš. PLOCHÉ STRECHY – OPTIMÁLNY POSTUP PRI. REKONŠTRUKCII PLOCHEJ STRECHY. Vývoj plochých striech na bytových domoch má dlhú históriu.

Masívne sa však začali uplatňovať v hromadnej bytovej výstavbe v šesťdesiatych rokoch minulého storočia nástupom panelových bytových domov. Skladba strechy bude hydroizolacia: parozabrana, Fatrafol 81 geotextilia Tatratex 20 poplastovane plechy na atiku v s. Tepelna izolacia je EPS . Vypočítajte si zadarmo cenu Vašej novej plochej strechy alebo opravy vašej starej plochej strechy. Cenu zistíte ihneď online.

Nástrahy rekonštrukcie plochých striech. Obnova strešného plášťa plochej strechy je náročná projekčná a realizačná činnosť. Zväčša má individuálny charakter, a preto k nej nemožno pristupovať podľa zjednodušených schém.

Spôsob obnovy strešného plášťa plochej strechy a jej rozsah jednoznačne závisia od jej . Minimálne má byť jeden stupeň smerom k odvodňovacím prvkom. Pri rozsiahlejšej rekonštrukcii možno spád vytvoriť naklonením nosnej konštrukcie. V súčasnosti často využívaný spôsob spádovania plochej strechy je zlúčenie spádovej vrstvy s . Popis rekonštrukcie a zateplenia plochých striech. Pre kvalitné zateplenie rovnej strechy je nutná kvalitná hydroizolácia s vysokou životnosťou. Tekutá guma má životnosť až rokov.

V dnešnej dobe nie je najdrahší materiál, ale práca. Ukážka plochej strechy po rekonštrukcii. Ukážky hotových prác nájdete v sekcii . Ak by vám šlo prioritne o to, že chcete mať strechu ako architektonický prvok, dôležitý by bol teda tvar strechy , nie jej zmena z plochej na šikmú, v takom prípade je „zošikmenie“ opodstatnené. Ale ak má byť účelom prerábania len bežná rekonštrukcia strechy , zmenu rovnej na šikmú by som neodporučil. Rekonštrukcia plochej strechy.

Pri plochých strechách je rekonštrukcia jednoduchšia ako u šikmých striech. Je to najmä preto, že v nosných konštrukciách plochých striech nebýva problém ako pri starých krovoch šikmých striech. Základným predpokladom predĺženia životnosti strešného plášťa je kvalifikovaná rekonštrukcia v kombinácii s vhodne navrhnutými a kvalitnými materiálmi. Skúsenosti mnohých investorov a realizačných firiem však poukazujú aj na prípady, kedy je nevyhnutné sanovať a opravovať už zrekonštruované strechy.

Na základe vyhodnotenia stavu existujúcej plochej strechy je možné riešiť rekonštrukciu strešného plášťa: – úprava a pridanie nových prídavných vrstiev na existujúci strešný plášť,. Po otvorení strešného plášťa. S ENERGIOU EFEKTÍVNE V . Pôvodná plochá strecha bola jednoplášťová podľa skladby na obr. Vysušovanie je zabezpečené sústavou vetracích kanálikov a odťahovými vetracími turbínami Lomanco. Dodatočné zateplenie plochej strechy podľa požiadaviek STN sa navrhlo a . Prvým krokom opravy strechy je diagnostika príčiny poruchy strechy a následný postup jej obnovy.

Zvoliť vhodný spôsob rekonštrukcie je základným krokom k úspechu. Pri nesprávnom určení typu obnovy plochej strechy totiž dochádza k skráteniu životnosti a celkovej funkčnosti strechy. Návrh obnovy závisí od vlhkosti v .