Redox signálne molekuly

Redox Signalizácia je funkcia, ktorá je zásadná pre všetok život na tejto planéte. REDOX SIGNALNE MOLEKULY – Kľúč k zdraviu. Redox signálne molekuly sa vytvárajú v každej bunke tela a sú dôležité . ASEA je jediný produkt s obsahom stabilizovaných redox signálnych molekúl.

Má vynikajúcu vstrebateľnosť, ktorá je identická ako v ľudskom tele.

Likviduje vírusy a baktérie. Označí choré a deformované bunky, pomôže imunitnému systému ich zlikvidovať. Nyní, poprvé v historii nemusí tělo trpět nedostatkem čistých a nezatoxiko- vaných buněk a tím velmi předčasným stárnutím díky moderním vědeckým poznat- kům o molekulách „ REDOX Signaling“. Prečo nemôže byť ASEA v lekárňach?

Predchádzalo tomu rokov výskumu a muselo sa spojiť viac oborov, nielen medicínskej ale aj molekulárnej vedy resp. Signálna molekula alebo mediátor alebo ligand je molekula , ktorej funkciou je prenos alebo sprostredkovanie informácie v bunke alebo organizme. Viaže sa na príslušný receptor a spúšťa tak príslušnú reakciu.

Jedna signálna molekula sa zväčša viaže na viac typov receptorov a môže tak spúšťať komplexné odpovede. Share this event with your friends. Produkty ASEA a RENU sú iné ako čokoľvek, čo ste kedy použili. Oba produkty využívajú patentovanú vedeckú technológiu.

HI TECH a NANOTECHNOLÓGIU. Najčastejšie otázky o produktoch. ASEA to sú bilióny stabilných, dokonale vyvážených redoxných signálnych molekúl suspendovaných v panensky čistom fyziologickom roztoku – sú to rovnaké molekuly ako tie, ktoré existujú v bunkách ľudského tela. Za všetky správne procesy, ktoré prebiehajú v našom organizme, je zodpovedná táto signálna molekula. Redoxné signálne molekuly sú životne dôležité pre zdravie . Telo dospelého človeka obsahuje okolo 1miliárd buniek.

Za fungovanie týchto buniek zodpovedajú redox signálne molekuly – ďalej RSM. Veľmi dôležitú úlohu zohráva RSM pri detoxikácii tela, v látkovej výmene . Majú za úlohu vyrábať redox – signálne molekuly Sú o tom knihy pre lekárov, bohužiaľ zatiaľ len v angličtine. Mnohí lekári hovoria, že tú knihu nepoznajú. To je smutné,ja by som sa s tým nechválila, hovorí Dr.

Skrze tie RSM imunitný systém dostáva informácie, podľa ktorých buď má niečo opraviť, alebo niečo zničiť.

Určitá molekula alebo fyzikálny jav môže byť signálom, pomocou ktorého bunka získava a ďalej sprostredkováva konkrétnu správu. Takéto molekuly označujeme ako signálne molekuly. Signálne molekuly môžu mať pôvod mimo bunky, alebo vo vnútri bunky – bunka je teda príjemca, alebo odosielateľ . Proces má viac ako patentov a rieši generovanie pomocou soľného roztoku ako nosiča redox signalizačných molekúl.

Túto replikáciu redox signálnych molekúl mimo tela, vedci . Molekula N O, jedna z najmenších na zemeguli, hrá kľú- čovú úlohu v nesmiernom množstve životne dôležitých funkcií ľudského organizmu. V Období vlády moleku- lárnej biológie, ktorá sa zaoberá prevažne obrovskými. Týmto tiež vplývame na signalizačnú štruktúru organizmu medzi bunkami a imunitným systémom.

Fosforylácia a defosforylácia (klasifikácia a charakterizácia proteínkináa a proteínfosfatáz) oxidácia, metylácia, acetylácia, sumoylácia a ubikvitinovanie proteínov signálnych dráh (SD). Redox – signálne molekuly zabránia rastu . Hlavné signálne dráhy: SD generujúce molekuly druhých poslov. Vodík môže mať obrovský dopad ako nový terapeutický nástroj pre doteraz nevyliečiteľné ochorenia, ktoré v súčasnosti spôsobujú značnú zdravotnú záťaž.

ASEA vyvinula jedinú technológiu, ktorá dokáže vytvárať a stabilizovať aktívne redox signálne molekuly v spotrebnej forme.