Rákos rostlina

Jsou to vytrvalé byliny. Tento článek pojednává pouze o rodu Phragmites. Existují však i jiné rostliny , které by se daly lidově nazvat rákosem. Příkladem je Arundo donax, který je mnohem mohutnější než rákos obecný. Patří mezi statné a vysoké trávy dorůstající 2-metry výšky.

Oddenek je rozvětvený a plazivý, pokrývá velké plochy.

Velmi rychle se rozrůstá. Listy čárkovitě kopinaté, tuhé a šedozelené. Z oddenku vyrůstají dlouhá statná stébla nesoucí . Vhodné jsou vlhké půdy bohaté na živiny. Výborná je stojatá nebo mírně tekoucí voda nebo stanoviště s vysokou hladinou podzemní vody.

Jako všechny břehové rostliny se rychle rozmnožuje. Hodí se do stojatých vo do rybníků a jezírek. Tvoří typická rostliná společenstva zvaná po něm rákosiny.

Hustá spleť jeho výběžků chrání břehy proti erozi.

Dělením na jaře, protože se v této se vyvíjí nové listy a lépe rostlina zakořeňuje. Rýčem jednoduše rozsekneme na jednotlivé oddělky, které pak zasadíme. Rákos je naší největší travinou. V optimálních podmínkách patří dominantní porosty rákosu , mimo jiné díky výhodné intercepci záření listovím, k nejproduktivnějším rostlinám v mírném pásmu. Jejich roční produkce a využití sluneční energie předčí všechny porosty mírného pásma včetně lesů a nejintenzivnějších polních kultur (obilí, kukuřice, cukrovka).

K vytvoření ostrůvků v mělčích částech okrasných a koupacích jezírek nebo svěžích zelených stěn na jejich březích jsou ideální rákosovité rostliny. Oblíbené jsou především orobince, takzvané doutníky. Rostlina vysoce vzrůstná.

Vytváří stébla dlouhé až m. Listy s dlouhými pochvami jsou rozestavěny ve dvou řadách. Stébla jsou zakončena bohatou latou. V půdě vytváří mohutný kořenový systém. Na orné půdě vytváří pouze sterilní stébla.

Věnujeme se rostlině orobinec, která se vyskytuje převážně v mokrých oblastech. Tato rostlina je známá také pod nesprávným názvem rákos. Je vhodný pro zpevnění břehů a jako ochrana proti erozi. Je vhodnou rostlinou pro kořenové čističky a pro produkci biomasy. Především v minulosti se.

Na jaře nařízneme večer podélně několik stébel rákosu , druhý den ráno najdeme v místě řezu cukrovou látku gumovité konzistence, je sladká a dá se žvýkat.

Může se však uchytit i na suchých místech. Severní Ameriky dovezeny i rostliny z Evropy, které se chovají agresivněji než původní američtí zástupci. Někdy může docházet k záměnám za podobnou trávu: rákos obecný (Phragmites australis). T – s zwlässt usussj-lititinu, räkos neb wodnj träwu dokonale naslunci, nez gjstsätibudau, k êemuz owssem delssho casu treba, nez ksusenj sena, an tyto wodnj rostliny pijlis mnoho wodnathch ëästek do sebe magj, které se sussenjm wypaiiti musegj.

Susseni wodnjch rostlin , nez se gimi stele, muss sei proto stäti,. Plevelné rostliny reagují velmi rychle na změny vyvolané systémem hospodaření na našich polích. V posledních letech došlo ke změnám ve vlastnictví půdy, zpracování půdy, skladbě plodin i systému regulace plevelů. Steudel) využil svých přirozených schopností a rychle .