Protipožiarna izolácia

Spoľahlivá, bezpečná a ekologická tepelná izolácia na zateplenie stropu, strechy , fasády, podlahy, podhľadov, suterénu. Vhodná do nízkoenergetických domov. Vzduchotechnické potrubia plnia primárnu funkciu rozvodu tepla a vzduchu, musia však spĺňať aj požiadavky na pasívnu požiarnu bezpečnosť.

V prípade požiaru v jednom požiarnom úseku sa VZT potrubia nesmú stať šíriteľom plameňov, dymu a nebezpečného tepla do. Potrubia na odvod dymu a tepla (ODT) majú okrem funkcie rozvodu vzduchu alebo tepla za úlohu zabezpečiť v prípade požiaru odsávanie dymu a tepla z postihnutej oblasti a bezpečne ho odviesť von z budovy prostrednístvom špeciálnych ventilátorov.

Protipožiarna izolácia potrubia na odvod dymu a tepla. Cieľom týchto izolácií je najmä ochrana pred požiarmi. Prehľad naších naj aktivít. Online formulár o zaslanie cenníkov. Radi vám zodpovieme na vaše otázky.

Tepelné izolácie pre rozvody chladenia, rozvody solárnych systémov, rozvody kúrenia, protipožiarne izolácie. Výrobky na zabudovanie do stavby so schopnosťou zabraňovať šíreniu ohňa a dymu do ďalších priestorov. Tieto produkty nachádzajú uplatnenie ako protipožiarna izolácia v priečkach a inštalačných jadrách bytových domov.

K montáži protipožiarnych podhľadov, elektrických . Systém PYROROCK chráni pravouhlé i kruhové vzduchotechnické potrubia proti požiaru zvonku a jeho požiarna odolnosť je 3 a minút. ALS je kompozitná hliníková vrstva pripojená k izolácii pomocou lepidla, čo nezhoršuje jej reakciu na oheň. Obsahuje netoxickú kamennú drvinu ako chladivo.

ROCKWOOL Techrock ALS v jednej vrstve, izolácia je kotvená na vzduchotechnické potrubie pomocou izolovaných navarovacích tŕňov. Menej prašná, bez obsahu formaldehydov. URSA PUREONE je tepelná, akustická a protipožiarna izolácia novej generácie. Ako protipožiarna izolácia v priečkach a inštalačných jadrách bytových domov.

Používa sa na vyplňovanie škár pri montážach okenných a dverných rámov. Firmy ponúkajúce protipožiarne izolácie a súvisiace produkty. Izolácia potrubných systémov.

ISOVER ORSTECH LSP PYRO El60S. Vyrába sa z minerálnych, čadičových vlákien s normálnou tuhosťou a pevnosťou v tlaku. Dôležitá úvodná poznámka.

Horľavé alebo staticky citlivé stavebné časti (napr. drevené steny alebo nosné železobetónové steny) je nutné chrániť pred nadmerným zahriatím následkom neprípustného pôsobenia tepla. Ako clony použite na tento účel.

Komplexné služby v oblasti zateplovania stropov a stropných konštrukcií systémom fúkanej izolácie z minerálneho vlákna – trámové stropy, pultové strechy, bungalovy, obytné podkrovia, NED domy. Nobasil MPE je tepelná, akustická a protipožiarna izolácia z minerálnych čadičových vlákien. Nobasil má nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti a vynikajúce izolačné vlastnosti.