Příhradové vazníky výpočet

Návrhy dřevěných nosníku, kompletní výrobní dokumentaci i cenovou nabídku připravujeme v programu pro výpočty dřevěných příhradových vazníků TRUSS. Díky tomu vám můžeme garantovat optimální spotřebu řeziva a statický výpočet všech prvků konstrukce s ohledem na zatížení jako je krytina, . Cenu vazníkové konstrukce ovlivňuje spousta faktorů. Je to především tvar vazníku , jeho rozpětí a výška (resp. sklon), způsob zakončení u okapu, délka okapního přesahu, místo stavby (klimatické zatížení – sníh, vítr), zatížení stálé ( zejména krytinou a podhledem) a osová vzdálenost vazníků.

Velký vliv na konečnou cenu . Vazníková konstrukce se styčníkovými deskami je navržena v počítači – přesný výpočet příhradových vazníků je nezbytný.

Program navíc provádí i výrobní dokumentaci a cenovou kalkulaci. Vazníkové konstrukce jsou vhodné i pro střechy velkého rozpětí (výrobní haly, zemědělské stavby a podobně). Základní výpočtový program systému provádějící samotný návrh a posouzení vazníku. Představuje účinný nástroj pro výpočet dřevěných konstrukcí metodou konečných prvků.

Kromě statických výpočtů provádí. Příhradové vazníky jsou vytvářeny automaticky programem dle střešní topologie. Umožňuje vytvářet hromadné . Dřevěné příhradové vazníky se používají pro zastřešení rodinných domů, tak pro zastřešení objektů průmyslových, skladových a sportovních hal,.

Návrh konstrukce střechy je doložen podrobným statickým výpočtem a vlastní provedení potom výstupní kontrolou před expedicí ve výrobním závodě a na stavbě.

Až s nástupem specializovaného softwaru na výpočty těchto konstrukcí dochází k mohutnému rozšíření vazníkových konstrukcí spojovaných styčníkovou deskou. Dřevěné vazníky jsou navrhovány jako rovinné příhradové soustavy, které jsou schopny spolehlivě přenášet pouze zatížení působící v rovině vazníků. Vazníky se zakřivenými pásy: a – s horním pásem parabolickým, b – s horním i dolním pásem parabolickým (dvojparabolický), c – čočkovitý, d – srpovitý. Podle materiálu: a) dřevěné,. Pro návrh příhradových konstrukcí využíváme sofistikovaný software TRUSS, který nabízí komplexní zpracování projektu.

Použitý software garantuje optimální spotřebu řeziva a statický výpočet všech prvků konstrukce. Statická urcitost prutových soustav. Obecná metoda stycných bod u. Zjednodušená metoda stycných bodu.

Tažené a tlacené pruty príhradových vazníku. Složitejší príhradové soustavy. Předmětem statického výpočtu jsou stávající halové objekty v Kralupech nad Vltavou v areálu „Barvy – laky“ při zatížení střech solární technologií. Objednejte si dřevěné lisované příhradové vazníky na Vaši střechu.

Cena bývá příznivější než u klasických krovů. Kde a jak objednat příhradové vazníky ? MiTek vazníky jsou k dispozici v celonárodní síti autorizovaných výrobců vazníků. Pak je třeba zvětšit velikost spodního pásu, či eventuálně včlenit pomocné výztuhy (jak uvádí obr. 10b), nebo koncové klíny. Průmyslově vyráběné vazníky se styčníkovými deskami pocházejí ze.

V Evropě se tech- nologie prosadila a zaznamenala významný rozvoj v posledních třiceti letech.

Na něm se významnou měrou podíleli předchůdci firmy MITEK, firmy. Gang-Nail a Hydro-Nail, ze kterých firma MITEK sloučením v roce. Softwarový program, jejž využíváme pro projektování příhradových vazníků , má výborné ohlasy a působí celosvětově v oblasti návrhů statických výpočtů. Pomocí moderních a ověřených.

Díky použitému softwaru je garantována optimální spotřeba řeziva . MiTEK je minimalizován čas na výpočet konstrukce a optimalizován návrh jednotlivých prutů vazníku, velikost a umístění styčníkových desek. Software zároveň vytváří kompletní výrobní a montážní dokumentaci, výpisy materiálů a cenové kalkulace. Jak již bylo uvedeno, příhradové vazníky lisované . Za tímto účelem dlouhodobě motivujeme a školíme náš stabilizovaný tým spolupracovníků.

Nabízíme zhotovení bezplatné cenové kalkulace. Návrh vazníků obsahuje statický výpočet , . Programový systém TRUSSod firmy FINE je určený pro výpočet dřevěných střešních příhradových konstrukcí spojovaných styčníkovými deskami. Software je součástí technologie Bova-nail a nabízí kompletní zpracování projektu: od návrhu konstrukce až po tvorbu výrobní dokumentace a podkladů pro strojní zařízení.