Predsadena fasada

PREDSADENÉ FASÁDY A TRELÁŽE. Podobne ako pri odvetraných fasádach, hlavnou odlišnosťou oproti klasickým fasádam je, že povrchová vrstva (fasádny obklad) nie je v priamom kontakte so . Zo statickej stránky sú tieto konštrukcie vždy namáhané na ohyb vplyvom vetra a tiež dochádza k namáhaniu tlakovou alebo ťahovou silou . PREVETRAVANA- FASADA -FUNDERMAX-MODERNA- FASADA -ODVETRANA-REALIZCIE- FASAD -akicia fasady. Venujeme sa realizáciám moderných odvetrávaných fasád , osadených na certifikovaných profiloch SPIDI, EuroFox a ETANCO.

Systém závesného roštu z týchto profilov sa veľmi vhodne prispôsobuje architektúre, a vyhovuje pre všetky druhy materiálov používaných na opláštenie predsadených odvetrávaných fasád.

Povrchovú úpravu tvoria rôzné obklady, najčastejšie drevený obklad. Ak chete omietku, prejdite na kontaktné fasády. Materiálové riešenie predsadených fasád ponúka širokú škálu možností farebného a estetického vyžitia pre architektov. Keramické panely Tonality. Novodobým systémom, ktorý odbúrava negatíva lepených obkladov, je predsadená zavesená fasáda.

Obklad je uchytený k nosnej konštrukcii mechanicky pomocou kotiev, čím sa môže vytvoriť vzduchová medzera potrebná na odvetranie vlhkosti prenikajúcej z interiéru. Predsadená zavesená fasáda. Systém StoVentec je možné navrhnúť s bezškárovou povrchovou úpravou, obkladom z kameňa, skla alebo tehlových pásikov.

Farebné varianty – predsadená fasáda Lifebrick Standard. Dvojitá transparentná fasáda so štrbinovým medzipriestorom so šírkou 1až 3mm. Z pohľadu konštrukčného riešenia je to akustická sklenená predsadená konštrukcia s výškou, ktorá je totožná s výškou obvodovej steny s oknom.

Fasádne tehly Lifebrick. Táto konštrukcia nie je typickým „predstaviteľom“ DTF. Napriek tomu sa realizuje najmä . Je praxou osvedčená paždíková (stľpko-priečková) fasáda , ktorá má mnohostranné využitie. Dajú sa s ňou realizovať vertikálne predsadené zavesené presklenie, ako aj do stavebného otvoru vsadené výplne. V tejto konštrukcii je avšak možné vyrábať i šikmé strešné presklenia, ako sú napr.

Sú takým typom ĽOP, kde jednotlivé prvky plášťa sú predsadené , resp. Tieto negatíva odbúrava predsadená zavesená fasáda. Keď je obklad uchytený k nosnej konštrukcii pomocou kotiev, vytvorí sa vzduchová medzera. Toto konštrukčné riešenie vylučuje kondenzáciu vodných pár, bezpečne chráni fasádu a vzduchová medzera zároveň zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti . Spoľahlivejšie riešenie predstavuje odvetraný zatepľovací systém, pri ktorom zostáva medzi zateplenou stenou a povrchom fasády vzduchová medzera. Podmienkou je použitie prievzdušneho izolačného materiálu, napríklad minerálnej vlny.

Zateplenie odvetrané fasády budov s predsadeným fasádnym plášťom, ktorý je od vonkajšej (murovanej) obvodovej steny stavby oddelený vzduchovou medzerou.